Evaluering og dokumentation i Den Sociale Udviklingsfond

Øgede krav til dokumentation

Det er i dag et naturligt vilkår og et nødvendigt krav, at socialpædagogiske tilbud sætter fokus på resultater og på hvilke indsatser, der virker. Vi skal evaluere og dokumentere vores indsatser. I Den Sociale Udviklingsfond vægter vi kommunernes øgede krav til dokumentation højt.

Evaluering og dokumentation tydeliggør den udvikling, de unge gennemgår fra indskrivning til udskrivning. Det bidrager til intern læring i vores organisation. Endelig skaber det gennemsigtighed over for de mennesker, vi arbejder med, deres pårørende og vores samarbejdspartnere.

 

Sådan arbejder vi med evaluering og dokumentation

Alle afdelinger i SUF arbejder ud fra samme målesystem, ligesom der foretages en tidsbegrænset kvalitativ evaluering. Samtidig har hver afdeling i SUF defineret egen dokumentationspraksis, som afspejler deres målgruppe og metode.

Vi inddrager de mennesker, vi arbejder med, i dokumentationsindsatsen for at skabe dialog om mål, resurser og begrænsninger. På den måde skaber vi værdi for de unge - og  værdi i vores pædagogiske arbejde.

Det fælles evalueringsprojekt består af tre dele, som er udviklet og ledes af konsulentvirksomheden SocialRespons 

For at kvalitetssikre målingerne af de unges udvikling, kombinerer vi forskellige metoder. Fx kan vi sammenligne resultater fra de webbaserede spørgeskemaer med data fra vores interview og på den måde få indblik i, om socialkonsulenternes overordnede vurderinger stemmer overens med de unges egen vurdering af deres udvikling.