De unges stemmer - resultater fra interviews

I perioden 2008-2014 har SocialRespons fulgt 17 tilfældigt udvalgte unge (10 %), der alle blev indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond i 2008. De blev fulgt til to år efter udskrivning for at belyse deres udvikling og lade deres stemme blive hørt i forhold til, hvad der virker og ikke virker, samt hvilke udviklingspotentialer der kan være i arbejdet. Læs mere om undersøgelsen og resultaterne i brochuren De unges stemme

I alt er der gennemført 143 interviews med de unge, deres kontaktpersoner, pårørende samt eksterne samarbejdspartnere. Du kan læse uddybende om evalueringsdesignet i den samlede evalueringsrapport her.

I foråret 2010 blev første del af interviewundersøgelsen afsluttet, og der blev her ligeledes evalueret på, hvilke resultater der skabes i løbet af et år i Den Sociale Udviklingsfond. Se konklusionerne i rapporten  Når ønsket er et helt normalt liv.

Se "En ungs fortælling" her.