Læringsforløb for medarbejdere

Arbejdet med dokumentation skal skabe værdi i det daglige

Lærings- og udviklingsforløb for medarbejderne sikrer, at arbejdet med dokumentation i SUF skaber værdi i praksis - både for medarbejderne, de mennesker, der er indskrevet, og for vores samarbejdspartnere.

Medarbejderne i SUF er kvalificeret til naturligt at bruge redskaber til dokumentation i indsatsen for at skabe udvikling hos de mennesker, vi arbejder for og med.

Tre grundelementer i udviklingsforløbet for medarbejdere

Inddragelse af alle
Alle medarbejdere har deltaget i et 2-dages seminar, så de har et fælles udgangspunkt for arbejdet med dokumentation. Afdelingerne har formuleret egne målsætninger for dokumentationarbejdet.

Fælles værdisæt
SUF består af afdelinger, der arbejder med forskellige målgrupper og fokusområder. Derfor lægger vi vægt på fælles retningslinjer for dokumentationsarbejdet samt et fælles værdisæt i forhold til dokumentation.

Forankring gennem nøglepersoner
SUF har en række nøglepersoner i forhold til arbejdet med dokumentation. De sikrer, at indsatserne bliver videreført og forankret i de enkelte afdelinger. Nøglepersonerne indgår i et netværk, der mødes løbende til sparring og kompetenceudvikling.