Tal om SUF og SUF's målgrupper

Gennem Det Sociale Udviklingsindeks (suf.sui.dk) – et webbaseret dokumentationsredskab – dokumenterer vi resultaterne i vores udviklingsarbejde med de unge. Data indsamlet via suf.sui.dk giver samtidig mulighed for en beskrivelse af Den Sociale Udviklingsfond i tal og et generelt billede af de unge og voksne, der er indskrevet i afdelingerne.

Den Sociale Udviklingsfond, 2016

  • 23 afdelinger med ca. 250 ansatte.

  • 335 unge/voksne indskrevet 

En beskrivelse af målgruppesammensætningen i Den Sociale Udviklingsfond

283 af de unge og voksne, der er indskrevet i afdelingerne, er tilknyttet suf.sui.dk. Derfor kan vi med de følgende grafer give et overblik over sammensætningen af den samlede målgruppe. 

 

Kønsfordeling

Der er stort set lige mange mænd (57%) og kvinder (43%) indskrevet i Den Sociale Udviklingsfond

 

Aldersfordeling

Hovedparten af de indskrevne er mellem 18 og 30 år. Denne gruppe udgør 83 %.

 

Baggrunden for indskrivning

67 % af de unge har minimum én psykiatrisk diagnose.

 

Den Sociale Udviklingsfond har flere tilbud målrettet unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelser. 22 % af de unge har en autisme spektrum forstyrrelse og 22 % har diagnosen ADHD.


38 % af de indskrevne i Den Sociale Udviklingsfond har én diagnose. 13 % procent af dem har tre eller flere diagnoser.