Fleksibel og passioneret socialkonsulent til beboere med autisme spektrum forstyrrelser

  • Brænder du for at samarbejde med voksne med autisme spektrum forstyrrelser og psykiatriske tillægsdiagnoser, i alderen 18-40 år?

  • Trives du i en hverdag med selvledelse, hvor du selv tilrettelægger din arbejdsuge inden for de rammer, arbejdsstedet giver?

Så er du måske den nye kollega, vi søger snarest eller fra d. 1. marts 2018

BOAS Nørrebro er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), som er en nonprofit, almennyttig fond, der er landsdækkende med 27 afdelinger. Vi er en organisation med mange medmenneskelige værdier, der vil afspejle og udmønte sig i vores afdeling, hvor vores faglighed i høj grad understøttes gennem supervision og uddannelse. Du kan læse mere om SUF og vores afdeling på www.suf.dk.

BOAS Nørrebro er et mindre § 107 botilbud, beliggende på Nørrebro i København, der tilbyder trænings-, lærings- og udviklingstilbud for 17 beboere med ASF, hvoraf flere af de unge, har psykiatriske tillægsdiagnoser som eksempelvis ADHD, angst og depression. Mange af de unge kommer direkte hjemmefra, andre har tidligere været anbragt uden for hjemmet og kæmper med komplekse problemstillinger på baggrund af flere tillægsdiagnoser og fejlbehandlinger.

Vores vision er at skabe en relation og et samarbejde med den unge, så han eller hun udvikler kompetencer, til at kunne klare sig selvstændigt i alle livets forhold. De unge der er tilknyttet BOAS Nørrebro bor i egne lejligheder i nærmiljøet, og har desuden adgang til vores fælleslejlighed. Vi er 7 socialkonsulenter, 3 pædagogiske medhjælpere og en leder til at tage imod dig.

Jobbet

Du vil som socialkonsulent blive tilknyttet et team, hvor vi sammen har ansvaret for 5-7 unge. Vi arbejder i de unges hjem, i vores fælleslokaler samt i nærmiljøet. I samarbejde med den unge, skal du sikre et trygt og udviklende miljø samt en koordinerende, tværfaglig indsats gennem hele indskrivningsforløbet, med pårørende og involverede samarbejdspartnere. Aktuelt har vi særligt fokus på at udvikle fællesskabet i forhold til brugerinddragelsen og brugerindflydelsen. I den forbindelse er vil det blive betragtet som en fordel, hvis du har særligt kendskab til multimedie og IT.

Stillingen er på 37t/uge med det vi, i Den Sociale Udviklingsfond, kalder rådighedsforpligtelse. Det betyder at vi meget ofte arbejder på skæve tidspunkter, der er tilpasset de unges liv og samtidig skal kunne rykke ud til en ung, hvis der er akut brug for socialkonsulentens hjælp og støtte. Som udgangspunkt er vi til rådighed 24/7, og vores telefon er døgnåben for de unge, som vi er socialkonsulenter for.

For at en arbejdsuge skal hænge sammen, har vi i BOAS Nørrebro planlagte rådighedsvagter, hvor vi skiftevis dækker alle 17 unge hele året rundt. Generelt vil du selv skulle planlægge din arbejdsdag, men der vil også være faste mødeaktiviteter og opgaver i huset, som du skal deltage i.

Fagligheden er i højsædet, og vi er optaget af at levere en indsats, der er effektiv, dokumenteret og skræddersyet den enkelte. Din dokumentation skal derfor falde flydende og nuanceret, og du skal kunne formulere din faglighed og metode forholdsvist let. Har du særligt kendskab til Bosted samt erfaring med statusrapporter, vil dette være en fordel.

Vi kan særligt tilbyde

  • En spændende og udfordrende arbejdsplads, hvor ikke to dage er ens

  • Engagerede og søde kolleger, som også har det sjovt

  • Stor mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdstid og være selvledende i et team, hvor vi også løfter sammen ud fra den kerneopgave, som skal løses

  • Supervision og fælles uddannelse, temadage for både afdelingen og generelt i SUF

  • Mulighed for og indflydelse på afdelingens udvikling

  • Gode ansættelsesforhold der understøtter og anerkender vores engagement, fleksibilitet og generelt anderledes måde at arbejde på

Hvad tænker vi om dig?

Du er psykisk robust og er engageret i dit arbejde, reflekterende, rummelig og har lyst til faglig udvikling og vidensdeling med dit omgivende team. Derfor indgår du også helt naturligt i et forpligtende kollegialt fællesskab og har interesse i egen og teamets trivsel i - en til tider - travl hverdag.

Din grundlæggende forestilling om, hvad der virker i forhold til at opnå resultater sammen med de unge, matcher vores tilgang og værdier. Derfor er du også helt afklaret med og indstillet på, at dit kommende job bliver en livsstil, og at det passer ind i dit liv i øvrigt. Du trives med at være selvledende. For os betyder det, at du indgår i et fælles ansvar med at løse opgaverne, og at du via dine prioriteringer arbejder målrettet og struktureret. Det kan også betyde, at dine arbejdstimer kan svinge meget fra uge til uge, alt efter hvad der er behov for hos de unge eller i teamet.

Din faglighed

For at vi kan sikre kvalitet i vores arbejde og vores høje faglige niveau, er det en forudsætning, at du har en bred relevant socialfaglig uddannelse med pædagogisk og/ eller psykiatrisk erfaring. Du er metodisk skarp og har erfaring med at anvende og dokumentere den aktivt i dit arbejde. Du har erfaring med metoder og tilgange som eksempelvis den anerkendende og motiverende tilgang, den narrative tilgang, opsætte struktur, relations arbejde samt kognitive behandlings former. Vigtigst af alt, er du i stand til at omsætte metoderne og tilgangene i forhold til det, der virker for den enkelte unge. Vi ser gerne, at du har erfaring med at arbejde med gruppedynamikker ud fra en miljøterapeutisk tilgang.

 

 

Ansøgning og samtaler

Kan du se dig selv i dette skønne job med gode kolleger, kan du læse mere om Boas Nørrebro og BOAS hovedstaden på www.suf.dk og i www.tilbudsportalen.dk. Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder Eva Garde på mobil 30 84 46 02.

Din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer, skal sendes via nedenstående link:

https://app.elvium.com/da/positions/3719/c/applications/new

Senest  onsdag den 10. januar 2018 kl 09.00

Vi ser en fordel i, at du får mulighed for at møde os og se vores sted, inden vi inviterer til en mere formel ansættelsessamtale. Derfor vil vi i januar måned invitere nogle af de kvalificerede ansøgere ind til en kortere samtale, hvor vi kan afklare, om der er et gensidigt match til en første samtale.

Vi forventer at holde første samtalerunde fredag d. 12 januar 2018 og udvalgte kandidater fra første samtale, kan forvente en anden samtalerunde med beboerne mandag d. 15.1-2018