Tillids- og tryghedsskabende nattevagt til lækkert nyt behandlings- og botilbud i Aalborg

  • Trives du professionelt og effektivt med natarbejde?

  • Har du relevant pædagogisk og psykiatrisk erfaring?

  • Er du engageret, reflekteret og udvikler du dig ved at sætte tingene i perspektiv?

  • -og kan du arbejde selvstændigt?

Ja? – Så har vi det perfekte job til dig her

SUF Nord søger pr. 15. januar 2018 en kollega til en fast stilling som nattevagt på 30 t/uge.

SUF Nord består af et botilbud og et bostøtte tilbud. I SUF Nords botilbud er målgruppen borgere med udfordringer som gennemgribende udviklingsforstyrrelser / autismespektrum forstyrrelser og/eller udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger som skizofreni, OCD, polymorf psykose, mm. De bor i helt nye lejligheder i vores botilbud med 12 pladser, der er godkendt efter Servicelovens §66, §107 og §108.

I SUF Nord bostøtte er målgruppen borgere med udfordringer som ADD, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, Skizofreni, massiv selvskade, spiseforstyrrelser, autisme og andre psykiske og/eller psykiatriske udfordringer. De bo enten i vores boliger, i hybrid eller i egen bolig og modtager bostøtte lige fra få timer om ugen til døgndækning.

Stillingen

Denne stillings primære funktion omhandler pædagogiske opgaver i dag- og aftentimerne kombineret med administrative og praktiske opgaver i nattetimerne.

De praktiske opgaver består af rengøring i fællesområderne, bagning og hjælp til morgenmad. De administrative opgaver består af registrering og skemaudarbejdelse af sygemeldinger, kontrol af vagtplaner og registreringer af personalets timer på årsnormen. Indberetning af kørsel og vikartimer i botilbuddet, udregning af kørsel for borgerne privat og opdateringer i journal systemet Bosted.

Erfaring med Bosted er en klar fordel ligesom tidligere beskæftigelse som vågen nattevagt.

I SUF Nord arbejder vi helhedsorienteret og tager ansvar for at koordinere indsatsen gennem hele indskrivningsforløbet. Derfor er nattevagten en del af netværket omkring de unge og skal samarbejde med de øvrige nattevagter og socialkonsulenter.

Arbejdet kræver, at du både kan arbejde meget selvstændigt, om natten og i et tværfagligt team, hvor vi inddrager et bredt fagligt perspektiv på behandling og støtte.

Fra opstart til vi har fået indskrevet flere unge, vil det være 7 vågne nattevagter og 7 fridøgn, dog med nogle hverdags vagter i løbet af en 8 ugers plan.

Så snart vi får indskrevet nok unge, vil stillingen ændre sig til det vi kalder en kombinationsstilling med 5, 3, 7….altså 5 vågne nattevagter, 3 fridøgn og 7 døgn med omkring 2-3 vagter og 4-5 fridøgn.

På sigt kan der blive tale om en fuldtidsstilling.  

Vi kan særligt tilbyde

SUF Nord er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF). SUF er en landsdækkende privat virksomhed med 23 afdelinger og specialprojekter. Vi er en organisation med tydelige værdier, og de understøttes i høj grad af vores kultur og menneskesyn. Vi kan tilbyde dig en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor arbejdsdagen er udfordrende og stimulerende og hvor du bliver en del af noget større. Derudover kan vi tilbyde:

  • Gode kollegaer som prioriterer trivsel og samarbejde højt og som har det sjovt sammen

  • Løbende supervision, temadage, kurser og efteruddannelse

  • Indflydelse på afdelingens udvikling

  • Sundhedsforsikring

  • Gode pensions- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med SL og DS

Faglige og personlige kompetencer

Vi forventer, at du har en relevant uddannelse, gerne med viden og erfaring med målgruppen. Din livserfaring og din målrettethed gør dig i stand til at agere autentisk og professionelt i relationen, samtidig med at du kan balancere den til din faglige tilgang. Du er robust og kan bevare overblikket og roen i akutte og konfliktfyldte situationer. Du kommunikerer klart og tydeligt samtidig med, at du er engageret, reflekteret og sætter en dyd i at høre andres perspektiv. Du betragter videndeling som en naturlig del af at indgå i et team, og derfor indgår du også helt naturligt i et forpligtende kollegialt fællesskab, hvor du forholder dig konstruktivt til din egen og teamets trivsel i en travl hverdag. Din indsats vidner om, at du er målrettet, struktureret og systematisk i din opgaveløsning.

Du er metodisk skarp og kan dokumentere det, og din tilgang til andre mennesker er anerkendende, motiverende og tillidsskabende.

En del af arbejdet som nattevagt er det skriftlige dokumentationsarbejde. Dette skal derfor falde flydende og nuanceret, og du skal kunne formulere din faglighed og metode forholdsvist let.

Har du særlig kendskab til Bosted, vil dette være en fordel.

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du vil vide mere om SUF Nord eller Den Sociale Udviklingsfond kan du besøge os på www.suf.dk eller ringe til afdelingsleder Dorthe Drivsholm på telefon 30 84 49 81.

Send din ansøgning via nedenstående link:

https://app.elvium.com/da/positions/3247/c/applications/new

Ansøgningsfrist: Samtaler holdes løbende – annoncen lukkes når den rigtige kandidat er fundet.

Der indhentes straffeattest og børneattest inden endelig ansættelse.

Der forudsættes alm. kørekort og at egen bil stilles til rådighed