Socialkonsulent til SUF SYD

 • Brænder du for at samarbejde med unge med betydelige personlige og sociale problemstillinger?

 • Trives du i en hverdag med fleksibilitet, hvor du selv er med til at tilrettelægge din arbejdsuge inden for de rammer, arbejdsstedet giver?

Så er du måske vores nye socialkonsulent!

Hvem er vi?

SUF SYD er en afdeling under Den Sociale Udviklingsfond (SUF), med arbejdsplads / værested i Kolding, Seest Gamle Skole.

SUF er en landsdækkende privat virksomhed med cirka 270 medarbejdere fordelt på 27 afdelinger og specialprojekter. SUF er en organisation med mange medmenneskelige værdier, der vil afspejle og udmønte sig i vores afdeling, hvor vores faglighed i høj grad understøttes gennem temadage og uddannelse.

I en kombination af botilbud og træningsaktiviteter tilbyder vi problemløsning og kompetenceudvikling for borgere med betydelige personlige og sociale problemstillinger. Vores tilbud er iht. Servicelovens §52 stk. 3 nr. 7, §66 stk. 1 nr. 5 samt §85 og §107. Derudover har vi andre mindre konsulentydelser i privat og offentlig regi.

Målgruppen er unge fra 15 til 40 år. Fælles for målgruppen er, at de har behov for bo-træning og generel massiv støtte i hverdagen. De er ofte tynget af svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder, adfærdsvanskeligheder og kriminalitet, stof- og alkoholmisbrug eller dobbeltdiagnoser, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd, angst, depression, ADHD, personlighedsforstyrrelser mm.

Målet for vores indsats er at skabe holdbare løsninger for borgere med personlige og sociale problemstillinger og bringe dem frem til en livssituation, hvor deres ressourcer både kan gøre gavn for dem selv og deres omgivelser.

Jobbet

Borgerne har en fast socialkonsulent med døgnkontakt. Vi lægger vægt på individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger i forhold til arbejdet med borgeren. Du skal yde træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som bolig, indkøb, kost, hygiejne og økonomi, og du vil både arbejde i borgerens hjem, i vores fælleslokaler samt i nærmiljøet. I samarbejde med borgeren skal du sikre et udviklende miljø og en koordinerende indsats gennem hele indskrivningsforløbet. Der vil derudover være et tæt samarbejde med pårørende og involverede samarbejdspartnere.

Der er tale om en fuldtidsstilling, hvor du skal være indstillet på og have mulighed for at arbejde på skæve tidspunkter, der er tilpasset borgerens liv og aktiviteter. Som udgangspunkt er vi til rådighed 24/7 og har en døgnåben telefon. Du vil i vid udstrækning selv skulle planlægge din arbejdsdag, men der vil også være faste mødeaktiviteter og opgaver i huset, som du skal deltage i.

Fagligheden er i højsædet, og vi er optaget af at levere en indsats, der er effektiv, dokumenteret og skræddersyet den enkelte.

 

Vi kan særligt tilbyde

 • En spændende og udfordrende arbejdsplads hvor ikke to dage er ens

 • Engagerede og dygtige kolleger, som også har det sjovt

 • Stor mulighed for at tilrettelægge din egen arbejdstid og være selvledende i et team, hvor vi også løfter sammen ud fra den kerneopgave, som skal løses

 • Løbende supervision og relevante kurser og uddannelse

 • Mulighed for indflydelse på afdelingens udvikling

 • Gode ansættelsesvilkår på baggrund af overenskomst med SL og DS

Hvad tænker vi om dig

Du har et personligt overskud, der gør dig i stand til at håndtere akutte og konfliktfyldte situationer. Din store erfaring på livet og din målrettethed gør dig psykisk robust, og du formår at adskille det personlige og de faglige problematikker i hverdagen. Du bevarer overblikket og roen, hvilket får dig til at fremstå professionel og autentisk, og du kan kommunikere klart og tydeligt i forhold til borgeren.

Som person er du reflekterende, rummelig og engageret i dit arbejde. Optaget af at gøre en forskel for borgeren. Endelig indgår du helt naturligt i et forpligtende kollegialt fællesskab og har interesse i egen og teamets trivsel i en til tider travl hverdag.

Vi ønsker følgende til vores kommende kollegaer

 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse, samt erfaring i ovennævnte felt.

 • Høj grad af skriftlighed til udarbejdelse af dokumentation og pædagogiske handleplaner

 • Tillidsskabende og anerkendende som udgangspunkt for et vigtigt samspil mellem borgeren og dig som socialkonsulent

 • Teamplayer – med stor respekt for forskellighed

 • Konstruktiv og professionel når det gælder samarbejde med kommuner, psykologer, psykiatere og interesseorganisationer

Din ansøgning

Kan du se dig selv i jobbet og vores afdeling, kan du læse mere om SUF SYD på www.suf.dk og www.tilbudsportalen.dk.

Du er meget velkommen til at kontakte os:  Socialkonsulenterne Pia Henriksen 3084 4833 og Gitte Kargo 3084 4706 eller afdelingsleder Thomas Rotne 3084 4701.

Din ansøgning og CV skal sendes via nedenstående link:

https://app.elvium.com/da/positions/3720/c/applications/new

Senest den 12 januar 2018. Vi forventer at holde samtaler i uge 4.