Målrettet §107-tilbud for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og tillægsdiagnoser

Godkendt tilbud til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og tillægsdiagnoser

BOAS Nørrebro er et §107-tilbud for unge voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og tillægsdiagnoser. Vi råder over 17 pladser.

Målgruppen er unge voksne i alderen 18-40 år med ASF og tillægsdiagnoser såsom angst, OCD, ADHD og depression. Tilbuddet retter sig mod mennesker, der med vejledning og støtte er selvstændige nok til at bo i egen lejlighed.    

Målet med indsatsen i Boas Nørrebro er et målrettet arbejde på selvstændiggørelse og trivsel for den enkelte unge. Trivsel er fundamentet for udvikling, og sammen med beboeren arbejder vi på at ruste ham/hende til at bo og fungere i egen lejlighed. Vores kerneopgave er således at udvikle kompetencer og identitet sammen med beboeren med målet om en tilværelse med livskvalitet, hvor beboeren oplever øget selvstændighed og tager ansvar for eget liv.

 

BOAS Nørrebro tilbyder

 • Lån af lejlighed, som følger indskrivningen

 • Grundig visitationsproces og individuelle handleplaner med effektmåling undervejs.

 • Mulighed for at bo i en lejlighed tæt på vores fælleslokaler på Nørrebro.

 • Støtte og vejledning i ADL-færdigheder. Målet er at få nedsat støtte i fremtiden.

 • Støtte og vejledning inden for det sociale samt forståelse og accept af egen diagnose.

 • Personale med specialviden om ASF og tillægsdiagnoser.

 • 1-2 personlige støttepersoner som følger og støtter den unge til at finde individuelle ressourcer.

 • Fleksible støttepersoner med 24-timers rådighed – vi planlægger vores arbejdstid ud fra behov og er ikke bundet af traditionelle arbejdstider.

 • Støtte til såvel individuelle som fælles aktiviteter, hvor både det sociale og indholdsmæssige er i fokus.

 • Fællesspisning fire gange om ugen. Herunder fælles weekendaktiviteter hver lørdag og søndag.

 • Der ydes relationel og individuel støtte undervejs. Varieret støtte fra daglig kontakt til et par gange ugentligt.

 • Mulighed for nedsat støtte på udslusningsforløb.

 • Anbefaling af videre forløb – herunder specifikke målsætninger.

 • Støtte til uddannelse, erhvervstræning, flexjob mv.

 • Den unge får støtte til et velfungerende fritidsliv med fokus på såvel individuelle som fælles aktiviteter.

 • Samarbejde med relevante parter som arbejdsplads, uddannelsesinstitution, familie og kommune. Skriftlig udredning til sagsbehandler efter tre måneders indskrivning. Herefter halvårlige statusrapporter samt opfølgende møder.

 

Fysiske rammer

Boas Nørrebro ligger centralt på Nørrebro i København i en rolig sidegade over for Assistens Kirkegård. Beboerne bor i sammenhæng med opgange og fælleslokaler. Kontoret og fælleslokalet er beliggende i stueplan i den ene af vores fem opgange. To beboere har mulighed for at bo ca. 100 meter væk fra vores fælleslokaler. Tre beboere bor på den anden side af gaden over for fælleslokalet. Resten af beboerne bor i tre opgange omkring fælleslokalet. Bostedet er tæt på offentlig transport, og der er gode indkøbsmuligheder. Vi har en svømmehal 500 meter fra bostedet. Nørrebrohallen og Nørrebroparken benytter vi meget til forskellige typer sport. Vi har desuden en nærliggende lokal biograf på Nørrebro.