Passioneret socialkonsulent til unge med autisme spektrum forstyrrelser

 

  • Har du en relevant socialfaglig uddannelse med pædagogisk og psykiatrisk erfaring?

  • Er du engageret, reflekteret og udvikler du dig ved at sætte tingene i perspektiv?

  • Er du professionel i dit relations- og dokumentationsarbejde?

  • -og kan du arbejde selvstændigt?

Ja? – Så har vi det perfekte job til dig her

BOAS Teglholmen søger hurtigst muligt eller pr. 1.  april 2018 en socialkonsulent til en fast stilling på 37 t/uge.

BOAS Teglholmen er et under Servicelovens § 107 botilbud; beliggende i Sydhavnen i København. Boas Teglholmen er en nyoprettet afdeling under BOAS Valby. Vi er et bosted, der tilbyder trænings-, lærings- og udviklingsforløb for 8 unge med Aspergers syndrom/autisme spektrum forstyrrelser. Flere af vores unge har psykiatriske tillægsdiagnoser fx ADHD, angst og depression. De unge er i alderen 18-35 år og en del af dem, kommer direkte hjemmefra, og skal lære at bo i egen bolig mens andre kommer fra andre botilbud. Fælles for dem er, at de hos os bor i delelejligheder med fælles køkken, stue og bad, og har adgang til vores fælles lejlighed.

Stillingen

På BOAS Teglholmen samarbejder socialkonsulenterne med de unge om at udvikle kompetencer, til at klare sig så selvstændigt som muligt i alle livets forhold. Vi har fokus på, hvordan livskvalitet skabes for den enkelte; for nogle er det igennem uddannelse eller job, mens andre er uden beskæftigelse og bruger megen tid alene.

I samarbejdet med den enkelte unge og teamet, skal du sikre et udviklende miljø og en koordinerende indsats igennem hele indskrivningsperioden. Derudover er der et tæt samarbejde med både pårørende og samarbejdspartnere.

Du vil som socialkonsulent blive tilknyttet 2-3 beboere, som du får et særligt ansvar for. Du skal arbejde helhedsorienteret i den unges hjem, i vores fælleslokaler samt ledsage den unge til møder uden for hjemmet. Arbejdet består primært af individuelle aftaler samt 1-2 fastsatte vagter om ugen.

Du skal arbejde dag, eftermiddag, aften samt weekend alt afhængig af, hvordan de unges liv ser ud. Stillingen som socialkonsulent kræver, at du kan lide at arbejde selvstændigt og fleksibelt. Vi arbejder med frihed under ansvar; du skal selv tilrettelægge din arbejdsuge inden for de rammer BOAS Valby har udstukket. Fx holder vi åbent i fælleslokalerne 365 dage om året, vagter som socialkonsulenterne dækker i fællesskab.

Vi er til rådighed hele døgnet i en rotationsordning. Ordningen er tilrettelagt ud fra, at du har rådighed, fast aftenvagt og weekendvagter. Beboerne kan i perioder kræve ekstra støtte, derfor forventes det, at man som socialkonsulent er meget fleksibel i sit arbejdsliv.

På BOAS Teglholmen er fagligheden i højsædet. Vi er optaget af at socialkonsulenterne leverer en skræddersyet indsats, der skaber udvikling hos de unge og som vi kan dokumentere effekten af.

Vi kan særligt tilbyde

BOAS Teglholmen er en afdeling der hører sammen med BOAS Valby som igen er under Den Sociale Udviklingsfond (SUF). SUF er en landsdækkende privat virksomhed med 23 afdelinger og specialprojekter. Vi er en organisation med tydelige værdier, og de understøttes i høj grad af vores kultur og menneskesyn. Vi kan tilbyde dig en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor arbejdsdagen er udfordrende og stimulerende og hvor du bliver en del af noget større. Derudover kan vi tilbyde:

  • 8 gode kollegaer som prioriterer trivsel og samarbejde højt og som har det sjovt sammen

  • Stor mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid og mulighed for selvledelse i et team, der løfter kerneopgaven i fælleskab

  • Løbende supervision, temadage, kurser og efteruddannelse

  • Indflydelse på afdelingens udvikling

  • Sundhedsforsikring

  • Gode pensions- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med SL og DS

Faglige og personlige kompetencer

Vi forventer, at din livserfaring og din målrettethed gør dig i stand til at agere autentisk og professionelt. Du skal kunne adskille de personlige udfordringer fra de faglige problematikker, og du skal kunne bevare overblikket og roen i akutte og konfliktfyldte situationer. Du kommunikerer klart og tydeligt, samtidig med at du er engageret, reflekteret og sætter en dyd i at høre andres perspektiv. Du betragter videndeling som en naturlig del af at indgå i et team, og derfor indgår du også helt naturligt i et forpligtende kollegialt fællesskab, hvor du forholder dig konstruktivt til din egen og teamets trivsel i en travl hverdag. Din indsats vidner om, at du er målrettet, struktureret og systematisk i din opgaveløsning.

Du har en relevant socialfaglig uddannelse med pædagogisk og psykiatrisk erfaring med målgruppen. Du har praktisk erfaring med autisme og metoder som fx TEACCH, struktur, relationsarbejde og kognitive behandlingsformer inden for autisme spektrum forstyrrelser

Du er metodisk skarp og kan dokumentere det, og din tilgang til andre mennesker er anerkendende, motiverende og tillidsskabende.

En vigtig del af arbejdet som socialkonsulent er det skriftlige dokumentationsarbejde. Dette skal derfor falde flydende og nuanceret, og du skal kunne formulere din faglighed og metode forholdsvist let. Samtidig skal du kunne rumme og tillade at blive forstyrret.

Har du særlig kendskab til Bosted, samt erfaring med statusrapporter, vil dette være en fordel.

 

Spørgsmål og ansøgning

Hvis du vil vide mere om BOAS Teglholmen eller Den Sociale Udviklingsfond kan du besøge os på www.suf.dk eller ringe til faglig koordinator Signe Ask Davidsen på telefon 30 84 48 46 den 20 februar kl. 9-12, eller til Leder Christina Hartmeyer på telefon 6040 4842 den 16 februar kl. 9-14. Eller skrive til sad@suf.dk

Søg stillingen via nedenstående link:

https://app.elvium.com/da/positions/4082/c/applications/new

Ansøgningsfrist: onsdag den 21. februar 2018.

Samtaler forventes afholdt den 26. februar 2018

Der indhentes straffeattest og børneattest inden endelig ansættelse