§ 104 – aktivitets- og samværstilbud

Servicelovens § 104 giver mulighed for aktivitets- og samværstilbud til mennesker med psykiske og sociale problemstillinger. Tilbuddene har til formål at opretholde eller styrke personlige færdigheder og livsvilkår.

I en hyggelig og rolig baggård på Falkoner Allé på Frederiksberg finder du Klub BOAS, som er et fritidstilbud under BOAS Mentor til unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. Det er unge og voksne, der oplever vanskeligheder med at skabe og vedligeholde sociale kontakter. Mange har det til fælles, at de har dyrket deres fritidsinteresser på egen hånd, frem for i samvær med andre. Hos Klub BOAS får brugerne derfor mulighed for at indgå i et fællesskab med ligesindede, hvor den enkelte kan træne og udvikle sine sociale kompetencer i en forudsigelig og tryg ramme.

Det helt særlige ved KLUB BOAS er, at den bidrager til at:

  • bryde og forebygge ensomhed og social isolation
  • skabe et fællesskab, som giver mulighed for erfaringsudveksling om alt i livet
  • træne og styrke den enkeltes sociale færdigheder og øge ens selvforståelse
  • bibringe viden om relevante emner til klubbens brugere, fx gennem temaaftener
  • dyrke aktiviteter inden for sport, kultur og hjemlige interesser i et trygt og inkluderende fællesskab

Hver måned laver vi et detaljeret klubprogram, så brugerne altid er opdateret på kommende aktiviteter. 

Ung pige spiller kort ved bord

Er du interesseret i at høre mere om KLUB BOAS?

Så kontakt Vickie Dalgaard, afdelingsleder i BOAS Mentor,
på telefon: 3084 4941 eller mail: vd@suf.dk