§104 - Aktivitets- og samværstilbud

Klubtilbud til unge og voksne med diagnose inden for autisme eller ADHD

 

Voksne med diagnoser inden for autisme og ADHD oplever ofte, at det er svært at skabe og vedligeholde sociale kontakter. Mange foretrækker, at dyrke deres fritidsinteresser alene. Klub BOAS er en mulighed for fællesskab med ligesindede, hvor der er mulighed for at træne og udvikle sociale kompetencer i en forudsigelig og tryg ramme.

Det helt særlige ved KLUB BOAS er:

  • At vi bryder og forebygger ensomhed og social isolation

  • At vi sammen skaber et fællesskab, som giver mulighed for erfaringsudveksling om alt i livet

  • At deltagelse i klublivet træner og styrker den enkelte i sociale færdigheder og øger den enkeltes selvforståelse

  • At vi bibringer viden om relevante emner for de unge og voksne ved særlige temaaftener

  • At vi i fællesskabet dyrker aktiviteter inden for kultur, sport og hjemlige interesser

  • At vi har en ramme med forudsigelighed

  • At vi laver detaljeret KLUB-program hver måned

Er du interesseret i at høre mere om KLUB BOAS så kontakt Vickie Dalgaard tlf: 3084 4941 eller mail: vd@suf.dk

Klubpris 2021: 7.978 kr. pr. mdr.