§107 - botilbud

Servicelovens §107 omhandler midlertidige botilbud til voksne over 18 år med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særligt vanskelige sociale problemstillinger, der her og nu gør vedkommende ude af stand til selv at tage vare på dagligdagens gøremål, og som derfor har brug for støtte til eksempelvis personlig pleje og behandling.    

I Den Sociale Udviklingsfond er flere af vores afdelinger godkendte §107-tilbud, som lever op til Servicelovens ambition om at tilbyde en midlertidig boligmæssig ramme, der både vedligeholder og udvikler den unges færdigheder. Vi tilbyder derfor lejligheder, hvor den unge bor selv, men med støtte fra en socialkonsulent, der står til rådighed 24 timer i døgnet, og som mindst én gang i døgnet er i kontakt med den unge. Derudover har vi enkelte afdelinger – iht. §66 og §107 – hvor de unge bor i værelser eller lejligheder, der ligger i sammenhæng med afdelingens fællesfaciliteter, og hvor socialkonsulenterne på den måde er fysisk tæt på hele tiden. 

Vores ambition er at styrke den unges mulighed for på sigt at flytte i egen bolig gennem et tæt relationsarbejde, hvor den unge hele tiden er med til at definere og sætte mål for indsatsen.  

Se hvilke af vores afdelinger, der tilbyder §107 her: 

Region Hovedstaden 

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland