§108 – længerevarende botilbud

Servicelovens §108 omfatter længerevarende botilbud til voksne over 18 år, som på grund af en markant nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har brug for omfattende hjælp i dagligdagen. Det kan for eksempel indbefatte hjælp til almindelige huslige opgaver samt hjælp til pleje, omsorg og behandling – en hjælp, som disse mennesker er dybt afhængige af, og som samtidig sikrer, at de får tilstrækkelig med livskvalitet gennem samvær og omsorg fra andre.

I Den Sociale Udviklingsfond finder du tre afdelinger – SUF Nord i Aalborg, SUF Djurs og BOAS Taastrup – som alle er godkendte §108-tilbud. Her får den unge sin egen lejlighed, der er udstyret med både tekøkken og eget bad, hvilket gør, at den unge på mange måder bor for sig selv.

Vores erfaring er således, at der på sigt skabes de bedste forudsætninger for størst mulig selvstændighed og beherskelse af eget liv, hvis døgntilbuddet er tilrettelagt sådan, at det tager sigte mod at udvikle og vedligeholde de kompetencer, som den unge har. Det gøres bedst, hvis den unge får støtte til at bo i egen bolig. Samtlige lejligheder til §108-tilbud er placeret tæt på afdelingerne med forskellige former for aktiviteter samt fast personale og nattevagt, hvilket gør, at den unge på alle tider af døgnet har mulighed for at få hjælp, så snart behovet opstår. Derudover er socialkonsulenterne i kontakt med den unge flere gange om dagen, og sørger for at der bliver taget hånd om alt lige fra medicin til rengøring og indkøb.

Ung pige spiller kort ved bord

Se hvilke af vores afdelinger, der tilbyder §108 her:

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland