§ 110 – midlertidige botilbud

Servicelovens § 110 udstikker rammerne for mennesker, som, på grund af markante sociale problemstillinger, har behov for et midlertidigt botilbud. Det er mennesker, der befinder sig i en situation, hvor de ikke er i stand til at fungere i egen bolig, og hvor de har brug for støtte og omsorg for at få skabt en meningsfuld dagligdag.

I SUF finder du § 110-tilbud i SUF Syd, SUF Djurs og SUF Veteran på Fyn. Sidstnævnte er forsorgshjem målrettet PTSD-ramte krigsveteraner med svære psykosociale problemstillinger. Her bliver veteranen ikke indskrevet på baggrund af en visitering, men på baggrund af sin egen henvendelse. På samme vis er veteranen selv med til at bestemme, hvor længe vedkommende ønsker at opholde sig på forsorgshjemmet. 

I det hele taget er selvbestemmelse et væsentligt omdrejningspunkt for SUF Veteran, der omfatter to forsorgshjem med både boliger og akutplaser. Veteranerne får egen bolig på en stor naturgrund, hvor der både er plads til at være sammen med andre og være for sig selv, og hvor den professionelle støtte altid er helt tæt på. Hver veteran får fast tilknyttet en socialkonsulent, ligesom der døgnet rundt er mulighed for at få akut hjælp. Socialkonsulenten sørger desuden for, at der bliver igangsat en helhedsorienteret indsats med inddragelse af eksempelvis psykolog eller psykiater, og derudover bidrager socialkonsulenten til, at veteranen igen bliver i stand til at håndtere praktiske gøremål i dagligdagen såsom økonomi og genoptagelse af sociale relationer.       

SUF Veteran tilbyder også efterforsorg i form af personlig støtte, når veteranen er klar til at flytte hjem til sin familie eller i egen bolig.  På den måde skabes den bedst mulige overgang til det nye liv i egen bolig og til kontakten med familie og venner.

Læs mere om SUF Veteran 

Ung pige spiller kort ved bord

”Jo klogere, jeg bliver på mig selv, jo nemmere bliver det for mig at få styr på mit liv. I den tid, jeg har været her hos SUF Veteran, har jeg lært en masse om mig selv, og hvordan mit hoved og min krop fungerer.”

 

Brian, PTSD-ramt soldat, SUF Veteran

Brians genvundne motivation

Gennem mange år kæmpede krigsveteranen Brian med en skjult PTSD, som han dulmede med et massivt alkoholmisbrug, som nær havde kostet ham livet. I dag forstår han sin PTSD og har fundet troen på en ædru fremtid og en plads på arbejdsmarkedet.