§ 32 – støtte i egen bolig

Barnets lov § 32 er sat i verden for at give særlig støtte til børn og unge under 18 år, der på grund af sociale eller psykiske problemer ikke kan opnå de samme muligheder for udfoldelse og udvikling som andre jævnaldrende. En børnefaglig undersøgelse danner grundlag for, at der bliver iværksat en støtte, som for eksempel kan foregå i eget hjem.

I Den Sociale Udviklingsfond har vi afdelinger, som tilbyder støtte i eget hjem efter § 32. Det kan være i den unges bolig, eller det kan være i forældrenes hjem.
Støtten kan både have en akut og forebyggende karakter, og kan for eksempel bestå af vejledende og motiverende samtaler, udviklingssamtaler og mentorforløb. Målet er i alle tilfælde at hjælpe i retning mod et meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.

Foruden støtten til den unge, tilbyder vi også en støtteperson til vedkommendes forældre (jf. § 32). Sammen med forældrene udvikler vi en særskilt handleplan med fokus på at bearbejde problemstillinger og derigennem styrke relationen mellem forældre og den unge, så det på sigt bliver muligt for den unge at bo selv.

Læs mere om alle vores afdelinger, der tilbyder løsninger efter § 32:

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Ung pige spiller kort ved bord