§ 52 - støtte i egen bolig

Servicelovens § 52 omhandler særlig støtte til børn og unge under 18 år, der på grund af sociale eller psykiske problemer har problemer med at opnå de samme muligheder for udfoldelse og udvikling som andre jævnaldrende unge. En børnefaglig undersøgelse danner grundlag for, at der iværksættes en støtte, som eksempelvis kan foregå i eget hjem. I forbindelse med en anbringelse bliver den unge sammen med sine forældre tilbudt samtaler, hvor de bliver hørt i forhold til handleplan, anbringelsessted, samvær osv.

I Den Sociale Udviklingsfond har vi afdelinger, som tilbyder støtte i eget hjem efter § 52. Det kan være i den unges eget hjem, eller det kan være i forældrenes hjem, hvor den unge bor. Støtten kan både have en akut og forebyggende karakter og bestå af for eksempel vejledende og motiverende samtaler, udviklingssamtaler, mentorforløb osv. Målet er at hjælpe den unge i retning mod et meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.       

Foruden støtten til den unge tilbyder vi også en støtteperson – efter § 54 – til den unges forældre, og sammen med forældrene udvikler vi en særskilt handleplan, hvor fokus er på, hvad de skal arbejde med og gøre anderledes for at styrke relationen til deres barn og på sigt styrke barnets muligheder for at bo selv. 

Læs mere om vores afdelinger som alle tilbyder løsninger efter § 52.

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Midtjylland