§ 66 – botilbud

§66 under Serviceloven omhandler anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Det kan for eksempel være i en plejefamilie, en netværksplejefamilie, en døgninstitution eller et opholdssted.

I Den Sociale Udviklingsfond er flere af vores afdelinger godkendt iht. §66, stk. 1 nr. 5. Socialtilsyn Syd er tilsyns- og godkendelsesmyndighed. Afdelingerne tilbyder lejligheder, hvor den unge bor selv, men med støtte fra en socialkonsulent, der er til rådighed 24 timer i døgnet, og som mindst én gang om dagen er i kontakt med den unge. Gennem et tæt og målrettet relationsarbejde er det ambitionen for vores §66-tilbud, at den unge på sigt skal blive i stand til at bo i egen bolig uden – eller med minimal – støtte.

Som en del af vores §66-indsatser tilbyder vi også projektfamilier, hvor den unge bor hos en projektfamilie, men med en fast tilknyttet socialkonsulent, som både giver vejledning til den unge og til projektfamilien i det omfang, der er behov for det.

I forbindelse med § 66 er Den Sociale Udviklingsfond også godkendt til at bevillige efterværn.

Ung pige spiller kort ved bord

Se hvilke af vores afdelinger, der tilbyder §66 her:

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland