SUF Nyheder

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

nov 10, 2022

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

En model, som forener det bedste fra døgninstitution, familiepleje og bo-selv-tilbud. Så enkel lød opskriften på det tiltag, som for snart 15 år siden så dagens lys i SUF SYD, der desuden fungerer som et socialpædagogisk tilbud i Kolding for unge med betydelige personlige og sociale problemstillinger.   

I hybridmodellen, som tiltaget hurtigt blev døbt, bliver den unge tilbudt en bolig i umiddelbar tilknytning til en mesterlærefamilie, der bidrager med rummelighed og omsorg, og det har skabt konstruktiv udvikling for adskillige unge.    

– Hybridmodellen har i særlig grad vist sig at tilgodese unge, der har et udtalt ønske om at komme til at bo selv, men som har brug for støtte til at lære at mestre livet. Mens vi som socialkonsulenter byder ind med den rette socialpædagogiske og personlige sparring, så bidrager mesterlærefamilien med rummelighed, nærvær og omsorg og ikke mindst et normalt hverdagsliv, som er vigtigt, for at den unge kan tage de rette skridt i retning mod sit mål, siger Thomas Rotne, SUF SYD.       

Eget ’territorium’ 

I praksis etableres hybridmodellen typisk som en boligpavillon på samme matrikel som mesterlærefamilien, mens den i andre tilfælde indrettes i fx et anneks.   

– Det afgørende er, at den unge får sit eget ’territorium’, som giver en oplevelse af og erfaring med at bo selv, men med mulighed for hele tiden at kunne tilvælge kontakten til mesterlærefamilien, siger Thomas Rotne og understreger, at mesterlærefamiliens rolle er et supplement til den professionelle socialpædagogiske indsats.     

Nye mesterlærefamilier søges 

Netop nu er man hos SUF SYD på udkig efter nye mesterlærefamilier, som har lyst til at hjælpe sårbare unge på vej.  

– Vi har haft mesterlærefamilier, hvor den ene eller begge voksne har haft en hjemmearbejdsplads – for eksempel som landmænd, håndværkere eller kunstnere – men det er ikke et krav. Det afgørende er, at der er tale om ansvarlige, robuste og omsorgsfulde voksne samt en familie, som samlet ser en værdi i at dele ud af deres rummelighed, slutter Thomas Rotne.       

Som mesterlærefamilie bliver I: 

  • en del af et fagligt miljø med supervision og udvikling 
  • mulighed for at mødes og udveksle erfaringer med andre hybridfamilier 
  • aflønnet 
  • kontakt til en erfaren socialkonsulent døgnet rundt 

Hvordan? 

Kunne I tænke jer at blive vores nye mesterlærefamilie, så kontakt: Thomas Rotne på tr@suf.dk eller tlf.: 30844701.

{

– Vi har haft mesterlærefamilier, hvor den ene eller begge voksne har haft en hjemmearbejdsplads – for eksempel som landmænd, håndværkere eller kunstnere – men det er ikke et krav. Det afgørende er, at der er tale om ansvarlige, robuste og omsorgsfulde voksne samt en familie, som samlet ser en værdi i at dele ud af deres rummelighed.

Thomas Rotne
SUF SYD

Margrethe Langer

Mere SUF nyt

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det