Målrettet botilbud til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse

I Region Hovedstaden har Den Sociale Udviklingsfond en række BOAS-afdelinger med autismetilbud, der henvender sig specifikt til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og mulige tillægsdiagnoser.

Vi er specialiseret i autismespecifik pædagogik og orienteret mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og funktioner, så den unge eller voksne i høj grad lærer at håndtere psykosociale, beskæftigelsesmæssige og praktiske vanskeligheder.

Alle BOAS-afdelinger tilrettelægger indsatsen individuelt med en høj grad af inddragelse af den unge og dennes pårørende. Det betyder, at samarbejdet foregår med udgangspunkt i den enkelte unges hverdag og særlige behov.

Et særligt kendetegn ved vores indsatser er, at den unge får tilknyttet 1-2 kontaktpersoner, som er til rådighed 24 timer i døgnet. Det betyder, at vi kan yde støtte og vejledning i det øjeblik, behovet opstår. 

I BOAS-afdelingerne arbejder vi kontinuerligt på at udvikle og fastholde en høj og pædagogisk faglighed. Alle afdelinger modtager løbende ekstern faglig supervision af landets førende psykologer og psykiatere inden for ASF.

Klikker du dig ind under den enkelte afdeling, kan du se præcis, hvilke ydelser, vi tilbyder.