Medarbejdere


 

Krista Naver, afdelingsleder

Uddannet Cand.scient.pol., Master i IKT & Læring.

2-årig uddannelse i Narrativ ledelse fra DISPUK. Moduler af diplomuddannelse i ledelse. VITA-konsulent siden 2010.

25 års erfaring med udviklingsarbejde og projektledelse. Bred erfaring med målgruppen, fra uddannelse af forældre og fagfolk, konsulentvirksomhed og ledelse af botilbud for unge voksne med ASF.

Ansat siden 2008.

Telefon: 30 84 46 19
Mail: kn@suf.dk

Sikker mail

Louise Kristensen, socialkonsulent

Uddannet Ergoterapeut og psykoterapeut i kognitiv terapi.

Specialiseret i sanseprofiler og sanseintegration. Uddannet i brug af AMPS-test af ADL-færdigheder. I gang med VITA-kursus.

Mange års erfaring med børn og voksne med ASF og svære følgetilstande, samt erfaring fra socialpsykiatrisk botilbud.

Ansat siden 2010.

Telefon: 30 84 46 62
Mail: lk@suf.dk

Andrea Brejnebøl, socialkonsulent

Uddannet pædagog, coach, psykoterapeut i eksistentiel terapi.

VITA-konsulent og i gang med uddannelse til naturterapeut.

Solid erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien, fra socialpædagogisk dagbehandlingstilbud for mennesker med ASF og fra akut psykiatrisk krisebehandlingsarbejde.

Ansat siden 2012.

Telefon: 30 84 46 63
Mail: ab@suf.dk

Maya Helle Nielsen, socialkonsulent

Uddannet pædagog og sexolog.

Årskursus i ASF. Forskellige metodespecifikke kurser. 1-årig uddannelse i kognitiv terapi. VITA konsulent.

Mange års erfaring fra behandlingsarbejde med børn og unge med ASF. Solid erfaring med struktureret pædagogik, herunder teacch metoden, pecs og kat-kassen og systematisk udvikling af selvhjælpsfærdigheder.

Ansat siden 2011.

Telefon: 30 84 46 61
Mail: mhn@suf.dk

Morten Dyrehave, socialkonsulent

Uddannet Pædagog

1-årig uddannelse i kognitiv terapi og autismefaglige metoder. VITA konsulent

Mange års erfaring med socialpsykiatrisk rehabiliterende indsatser. 10 års erfaring med arbejdet med mennesker med ASF og med svære følgetilstande.

Ansat siden 2010

Telefon: 30 84 46 66

Mail: md@suf.dk

Sarah Lorenzen, socialkonsulent

Uddannet Cand.mag i pædagogik og psykologi.

VITA konsulent

Over 5 års erfaring med at tilrettelægge og gennemføre udviklingsarbejde med mennesker med ASF og svære følgetilstande, samt både teoretisk og praktisk erfaring med autismefeltet og pædagogisk arbejde.

Ansat siden 2016.

Telefon: 30 84 46 67

Mail: same@suf.dk 

Ida Elvira Kristensen, socialkonsulent 

Uddannet Socialrådgiver

VITA konsulent

2 års erfaring med udviklingsarbejde med mennesker med ASF og svære følgetilstande, desuden erfaring med at iværksætte beskæftigelsesfremmende indsatser

Ansat siden 2018.

Telefon: 30 84 46 70

Mail: ifkr@suf.dk

Sine Nejsum, socialkonsulent

Uddannet designer og scenograf, pædagogstuderende indtil maj 2022.

Har over 20 års erfaring med socialpædagogisk arbejde med mennesker, børn, unge og voksne, med ASF og svære følgetilstande på forskellige funktionsniveauer.

Ansat siden 2016.

Anders Krogh Kyndesgaard, socialkonsulent 

Uddannet pædagog

Mere end 15 års erfaring med socialpædagogisk arbejde med mennesker med ASF og svære følgetilstande på forskellige funktionsniveauer.

Ansat siden 2021

Telefon: 30 84 46 69

Mail: anky@suf.dk 

Hans Christian Steensen, miljømedarbejder og nattevagt

Mange års erfaring som netværksmedarbejder og nattevagt i socialt arbejde.

Ansat siden 2017.

Lasse Gadegaard, miljømedarbejder og nattevagt

Uddannet pædagog og kandidat i pædagogisk filosofi. Musikunderviser.

Flere års erfaring med pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne med psykisk sårbarhed og udviklingsforstyrrelse.

Ansat siden 2021

Kristina Louise Holm, miljømedarbejder og nattevagt

Uddannet pædagog

Flere års relevant erfaring med pædagogisk arbejde med mennesker med ASF og følgetilstande.

Ansat siden 2021

Telefon: 
Mail:  krho@suf.dk

Ana Pavlovic, miljømedarbejder og morgenåbner

Uddannet pædagog og billedkunstner. Mange års erfaring fra socialpsykiatrisk praksis og særlig erfaring med at inddrage kreative udtryksformer i arbejdet.

Ansat siden 2016.

Louise Rytter, madmor

Erfaring fra socialpsykiatrisk værested med psykisk sårbare.

Hygiejnekursus.

Stor interesse i og erfaring med madlavning i et sundheds-center.

Ansat siden 2013.

Annette Sahlstrøm​​, miljømedarbejder og aftenvagt

Uddannet psykomotorisk terapeut.

God erfaring med pædagogisk arbejde med unge og voksne med psykisk sårbarhed og udviklingsforstyrrelser.

Ansat siden 2020

Stine Rønnow Dieckmann, miljømedarbejder og aftenvagt

Uddannet socialrådgiver

Flere års relevant erfaring med pædagogisk arbejde med børn og unge med psykisk sårbarhed og udviklingsforstyrrelser.

Ansat siden 2021

Jesper Juhl​, miljømedarbejder og vikar

Erfaring med pædagogisk arbejde med børn og unge med psykisk sårbarhed og udviklingsforstyrrelser.

Ansat siden 2020.

 

Andrea Barfod​, miljømedarbejder og vikar

Psykologistuderende.

Erfaring med pædagogisk arbejde med børn og unge med autisme og psykisk sårbarhed. 

Ansat siden 2020.

Tina Dahl, miljømedarbejder og vikar

Uddannet cand mag i historie og nu sygeplejestuderende

Flere års erfaring med pædagogisk arbejde med mennesker med ASF i botilbudsregi - og mange andre relevante erfaringer at trække på.

Ansat siden 2021

 

Kontakt personalet

Personalet i huset kan kontaktes på tlf.: 30 84 46 60

BOAS Frederiksberg

Kochsvej 5A
1812 Frederiksberg

Telefon: 3084 4619 (Krista Naver)
Mail: kn@suf.dk