Medarbejdere


 

Vickie Dalgaard Monsen
Afdelingsleder

Pædagog
EMCC akkrediteret systemisk Coach

Efteruddannelse
Diplom i ledelse
Akkrediteret Systemisk Coach fra Attractor
1-årig uddannelse i systemisk ledelse
1-årig uddannelse i kognitiv terapi v. Wattar Gruppen
Diplommodul i Gennemgribende udviklingsforstyrrelser og Videnskabsteori
Mange kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser

Tidligere beskæftigelse
10 års erfaring som projektleder for erhvervsafklaring af unge med særlige behov hos HKI

Ansat siden 2006

Tlf.: 30 84 49 41
Mail: vd@suf.dk

Sikker mail

Gitte Ladefoged
Socialkonsulent

ID Life coach
Pædagog

Efteruddannelse
ID Life coach hos Ole Vadum Dahl i 2014
1. årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen.
Diplommodul i Specifikke og gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Kurser og konferencer inden for autismespektrum-forstyrrelser

SUF intern Psykiatriuddannelse

Tidligere beskæftigelse
Kurator og uddannelsesvejleder i Københavns Kommune for unge med funktionsnedsættelse indenfor ASF
Erfaring fra døgninstitutionsområdet

Ansat siden 2009

Tlf.: 30 84 45 35
Mail: gl@suf.dk

Rikke Ramsing
Socialkonsulent

Cand. mag i audiologopædi

Efteruddannelse
2-årig uddannelse til Familierådgiver under Blackbird Institute
1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen
SUF intern psykiatriuddannelse
En række kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse, ADHD, OCD, angst, depression, spiseforstyrrelser og narrative samtaler
En række kurser inden for sprog, kommunikation og talestøttende undervisning

Tidligere beskæftigelse
Audiologopæd/tale-hørepædagog ved Københavns Kommune
Lærer ved skole- og behandlingshjem, Hillerød
Mange års erfaring fra special-ungdomsklub, LAVUK, Kbh. Kommune
Medhjælper ved specialskole, UIU, Københavns Kommune

Ansat siden 2010

Tlf.: 30 84 49 50
Mail: rr@suf.dk

Arash Skelberg
Socialkonsulent

MEd (Master i Socialwork Education) og pædagog

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse
Intercultural issues from Greenwich University in London
Tværkulturel pædagoguddannelse fra Højvangseminariet
Den Sociale Diplomuddannelse med fokus på tværfagligt samarbejde
Master i Socialpædagogik fra Aarhus Universitet
Metodeudvikling i arbejdet med Børn, unge og familier med en anden etnisk baggrund end dansk

MCC akkrediteret systemisk Coach

Tidligere beskæftigelse
Erfaring fra døgninstitutionsområdet. Selvstændige konsulentstillinger for flere kommuner herunder som etnisk konsulent.
Projektleder for uledsagede flygtningeunge

Ansat siden 2003

Tlf.: 60 40 47 75
Mail: as@suf.dk

Charlotte R. Meyer
Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Wattar Gruppen
Intern psykiatriuddannelse
En række kurser inden for ADHD og Autsime Spektrum Forstyrrelse

Tidligere beskæftigelse
Har arbejdet som børnehaveklasseleder i mange år
Erfaring inden for ungdomspsykiatrien
Erfaring fra bosted for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Ansat siden 2015

Telefon: 30 84 49 49
Mail: chm@suf.dk

Anders Kondrup Haugaard
Socialkonsulent

Cand. pæd. i pædagogisk psykologi og folkeskolelærer

Efteruddannelse
Mentoruddannelse gennem Skolen Sputnik og med fokus på den narrative & systemiske tilgang
IT-vejleder kursus & fitness-instruktøruddannelse gennem Professionshøjskolen Metropol

Tidligere beskæftigelse
Har i flere år fungeret som mentor & 1:1-underviser for psykisk sårbare børn og unge gennem Skolen Sputniks mentorkorps og i samarbejde med Sputnik-afdelinger og pårørende. Har også i flere år været aflaster & relationsperson for to drenge med autisme og med et tæt samarbejde med deres familier. Herudover 1:1-underviser for en gruppe psykisk sårbare elever fra Skolen på Islands Brygge, der har afventet nyt skoletilbud.

Ansat siden 2017

Tlf.:  30 84 49 51
Mail: ako@suf.dk

Martin Khiljee Johnsen
Socialkonsulent

Pædagog

Cand.pæd i pædagogisk filosofi 2016 (DPU, Emdrup)

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse

Tidligere beskæftigelse
Flere års erfaring i socialt arbejde med udsatte- og domsanbragte unge på døgn. Omfattende specialpædagogisk erfaring inden for synshandicap, Autisme Spektrum Forstyrrelse og andre udviklingsforstyrrelser fra socialpsykiatrisk botilbud

Ansat 2017

Tlf.:   51 54 49 11
Mail: mkj@suf.dk 

Natasha Øst
Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse

Specialiseret i sanseprofiler og sanseintegration.

Tidligere beskæftigelse

Mange års erfaring med børn og unge fra socialpsykiatrisk døgn behandlingstilbud.

Ansat 2020

Tlf.:   28 12 36 73
Mail: nao@suf.dk