Visitation og priser

Visitation sker ved henvendelse til tilhørskommunen. Kommunen retter henvendelse til BOAS mentor, som herefter indkalder til visiterende samtale.

Priser tager altid udgangspunkt i den konkrete opgave og beror derfor på et individuelt tilpasset tilbud.

Læs mere om BOAS Mentors tilbud på Tilbudsportalen