Kate Bach
Afdelingsleder

ID Lifecoach og pædagog

Efteruddannelse
1. årig uddannelse i Kognitiv Terapi ved Watter Gruppen
Uddannet ID Lifecoach hos Ole Vadum Dahl i 2009
Diverse kurser inden for Autisme Spektrum Forstyrrelse og inden for kommunikation.
Københavns Kommune Leder 1

Intern psykiatriudannelse

Tidligere beskæftigelse
Pædagog i Botilbud og Dagtilbud for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse
Afdelingsleder i 3 år i Botilbud

Ansat i SUF siden 2008

Tlf.: 60 40 49 47

Mail: kateb@suf.dk

Sikker mail

Heine W. Andersen
Socialkonsulent

Pædagog

Efteruddannelse
Intern psykiatriuddannelse
Psykiatrivejleder
1-årig uddannelse i Kognitiv Terapi v. Wattar Gruppen

Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter

Tidligere beskæftigelse
Erfaring fra støtteforanstaltninger primært for voksne inden for det autistiske spektrum i henholdsvis solistprojekter og på bosteder. Specialskoleerfaring for børn med særlige behov, med ansvar for et solistprojekt med en dreng med Infantil Autisme

Ansat i SUF siden 2008

Tlf.: 30 84 49 46

Mail: hwa@suf.dk 

Susanne Gram
Socialkonsulent

Uddannelse
Pædagog

Efteruddannelse
Modul i neuropsykologi og neuropædagogik
TR basisuddannelse

Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter

Intern psykiatriuddannelse

Tidligere beskæftigelse
Pædagog i Opgangsfællesskab (§85) for mennesker med ASF, ADHD og tillægsdiagnoser som depression, angst og OCD
Kontaktperson for blind kvinde
Kontaktperson for kvinder med sklerose

Ansat siden 2017

Tlf:    23 70 76 87 

Mail: sg@suf.dk

Kristian Holch Andersen
Socialkonsulent

Uddannelse
Pædagog og Cand.pæd. i pædagogisk sociologi

Efteruddannelse

Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter
Intern psykiatriuddannelse

Tidligere beskæftigelse
Bred socialpædagogisk erfaring fra § 107 og § 108 tilbud for unge og voksne med psykiske og fysiske udviklingsforstyrrelser, samt fra arbejdet som støttepædagog for en dreng med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Ansat siden 2017

Tlf: 51 37 29 19

Mail: kha@suf.dk

Michael Allen
Socialkonsulent

Fysioterapeut og Bachelor i Idræt og sundhed

Efteruddannelse

 

Certificeret VITA-konsulent fra Psykologisk Ressourcecenter
Intern uddannelse i psykiatri

Tidligere beskæftigelse
Fysioterapeut I Københavns kommune med bl.a. fokus på behandling af socialt udsatte
Igennem flere år frivilligt beskæftiget med fysisk aktivitet for hjemløse og misbrugere

Ansat siden 2016 (Først hos BOAS Mentor 2016-2021)

Tlf.: 51 36 68 50
Mail: mia@suf.dk 

 

Majbritt Darling​
Socialkonsulent

Ansat siden 2019

Uddannelse
Pædagog
Pæd. Diplom i Projektledelse & Organisationsudvikling  
Kostvejleder
Rygestopkonsulent
Mindfulness-instruktør

Intern psykiatriuddannelse


Kurser inden for
Autisme og spiseforstyrrelse
ADHD
Minoritetsgrupper
Konfliktløsning, mediering og værdsættende samtaler                          
Den dysfunktionelle familie / misbrugsfamilie  
Ikke-voldelig kommunikation        


Tidligere beskæftigelse
Pædagog og teamkoordinator på døgntilbud
Mangeårig børnehaveklasseleder
Inklusionsteamet i Børn & Pædagogik på Rådhus


Mail: mda@suf.dk

Manja Bremme
Socialkonsulent

Ansat siden 2021

Tlf. 23 37 55 02

Mail: mb@suf.dk

Josefine Juhl Sørensen​
Aktivitetsmedarbejder

Uddannelse
Professionbachelor i Ernæring og Sundhed med linjen sundhedsfremme, forebyggelse og formidling

Intern psykiatriuddannelse

Funktion
Jeg har stor interesse i det pædagogiske arbejde, kostsammensætning og madtilberedning i forhold til målgruppen. Jeg laver både individuelle og fælles forløb.

Det handler om at støtte beboerne i sundere kostvaner, samt lære dem om sund mad med udgangspunkt i de officielle anbefalinger. Men også glæden ved det sociale samvær omkring dét at tilberede og spise et måltid. 

Ansat siden 2017

Mail: jjs@suf.dk

Inez C. Meistrup
Nattevagt

Uddannelse
Socialrådgiver i 1999

Efteruddannelser og kurser
 MI (motiverende samtaleteknik), supervisor og praktikvejleder

Intern psykiatriuddannelse

Tidligere beskæftigelse
Mange års erfaring som socialrådgiver i at arbejde med psykisk syge og socialt udsatte borgere

Arbejder desuden som mentor inden for kriminalforsorgen

Ansat siden 2017

Mail: im@suf.dk

Rolf Hauritz
Nattevagt

Uddannelse
Psykolog, RUC, 2001
Hærens mellemlederuddannelse 1993-95

Kurser
1-årig grundmodul kognitiv terapi 2011-12
Den svære samtale (om håndtering af stress og misbrug på arbejdspladsen) 2003
Arbejdsmiljøuddannelsen 2003

Tidligere beskæftigelse
Trane & Co
Himmelev Behandlingshjem
Prinsens Livregiment
18 års erfaring med botilbud for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse i henholdsvis SUF-regi og Københavns Kommune

Ansat siden 2018

Mail: rh@suf.dk

Ricardt Johansen
Nattevagt

Uddannelse
Sygeplejeuddannelse, læreruddannelse

Efteruddannelse
Diplomuddannelse i tværfagligt samarbejde
Konsulent/coachuddannelse fra Niels Brock
Førstehjælpsinstruktør, Beredskabsstyrelsen
Fysiurgiskmassør. Køge massageskole

Tidligere beskæftigelse
Underviser/praktikvejleder ved den tværkulturelle/ordinære pædagoguddannelse. Højvangseminariet
Det Centrale Censorformandsskab ved pædagoguddannelsen
Mangeårig døgninstitutionserfaring, leder/lærer/pædagog
Handicaphjælper på Langelandsfestivallen
Selvstændig konsulent med forskellige opgaver inden for specialområdet
Underviser for kursusafdelingen på Niels Brock

Ansat siden 2017

Mail: rj@suf.dk

Jannie Reinhold Vadum
Pædagogisk køkkenansvarlig

Uddannelse

Konditor, efter 10 års i faget, har jeg de sidste 15 år, arbejdet med tilberedning og ernæring til ældre mennesker og børn.

Efteruddannelser og kurser
Speciale i diabetes og allergier/diæter, måltidsudvikling, sensorisk anretning, bæredygtighed, ergononomi, innovativ gastronomi.

Funktion

Jeg har en stor passion for madlavning, kostsammensætning og det pædagogiske arbejde med at formidle budskabet ud til målgruppen, så der vækkes en interesse for maden/ måltidet. At kunne dele glæden, ved at samarbejde med beboerne omkring det sunde måltid eller bagning, ser jeg som et stort plus.  

Ansat siden 2021

Mail: jrv@suf.dk