Døgntilbud med plads til 3 solistprojekter efter Servicelovens §§ 66, stk. 1 nr. 6 og 107 til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og særligt udfordrende følgetilstande, som kræver socialfaglig støtte af omfattende karakter.  

BOAS Brønshøj

BOAS Brønshøj er et helt nyt døgntilbud, bestående af 3 solistprojekter for unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og svære følgetilstande, der stiller krav om intensiv og individuel tilrettelagt støtte hele døgnet.

 

Målgruppen er unge og voksne mellem 14-40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvortil der knytter sig særligt udfordrende og komplekse følgetilstande som angst, depression, OCD, personlighedsforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse.

Fælles for de indskrevne i solistprojekterne er, at de kræver en så intensiv og tæt normering, at de har vanskeligt ved at indgå i sociale relationer.  

 

BOAS Brønshøj åbner med de første pladser den 1. oktober 2021

 

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem en målrettet pædagogisk intervention og struktur om dagligdagen får sat gang i en positiv udvikling, som på sigt giver mulighed for udskrivning til et mindre indgribende tilbud. For at dette arbejde skal lykkes, lægger vi stor vægt på, at relationen mellem den unge og socialkonsulenterne er båret af tillid og omsorg, og at rammerne byder på hjemlighed og tryghed.  

Vi tilbyder intensiv 1:1-støtte i et solistprojekt, der holder til på samme lokation som to øvrige solistprojekter med tilhørende personaleteams, der fagligt trækker på hinanden og dækker ind for hinanden, hvis behovet opstår.    

Tilbuddet omfatter:

  • støtte fra en eller flere socialkonsulenter 24/7  

  • hjælp til og træning af personlige pleje og hygiejne

  • håndtering af medicin

  • træning af sociale færdigheder

  • samarbejde med sundhedsvæsen og familie

  • hjælp til eventuel tilknytning til uddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud

  • vågen nattevagt

  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder

 

Her bor vi. BOAS Brønshøj holder til i en totalrenovereret ejendom i Brønshøj. Ejendommen tæller tre boliger til hvert af de tre solistprojekter. Boligerne er forsynet med køkken og opholdsrum. Herudover er der personalerum, administration og fællesrum i ejendommen, der er beliggende i et roligt kvarter.

Pårørende. Samarbejdet med pårørende spiller en væsentlig rolle hos BOAS Brønshøj. Vi ønsker både at inddrage pårørende, når det giver mening for den unge eller voksne op til 40 år, og når det handler om at få skabt et helhedsbillede af den unges historie og livssituation.

Kontakt. Jesper Frededahl Klaaby, afdelingsleder, BOAS Brønshøj, t. 30 84 46 53, m: jfk@suf.dk

Informationerne for BOAS Brønshøj er endnu under opbygning, så vi vil varmt anbefale, at du vender tilbage til denne side, som inden længe giver dig det fulde overblik.