Pakkeløsninger og individuelt tilpassede ydelser efter

SEL §66, §85, §104 og §107

BOAS Etnica

BOAS Etnica arbejder ud fra samme ramme som BOAS Mentor og har tilsvarende ydelser.

Målgruppen er borgere med anden etnisk baggrund med Autisme Spektrum Forstyrrelser,  ADHD og andre psykosociale problemstillinger.

BOAS Etnica har en bred interkulturel viden og et indgående kendskab til de udfordringer, der ofte opstår i mødet mellem myndigheder og personer med en anden kulturel og religiøs baggrund. Det kan for eksempel dreje sig om: 

 • Sproglige barrierer
 • Manglende kendskab til offentlige myndigheder og mulige hjælpeforanstaltninger
 • Negative forestillinger om myndighedernes indblanding i problemstillinger/udfordringer, som relateres til familieanliggender
 • Manglende tillid til myndigheder
 • Dilemmaerne i brug eller ikke-brug af tolk
 • Manglende viden om psykiske lidelser/diagnoser 

BOAS Etnica påtager sig en rådgivende funktion overfor den enkelte borger. Det indbefatter blandt andet:

 • Interkulturel kommunikation – et trygt og tillidsfuldt samtalerum, hvor der tales ud fra både en dansk og etnisk kultursammenhæng
 • Kortlægning af hvad den enkelte diagnose rent praktisk betyder i hverdagen, og hvilke konsekvenser det har for resten af familien
 • Udpegning af de udviklingsmuligheder og hjælpeforanstaltninger, der findes.
 • Indkredsning af den enkeltes og den pårørendes forhåndskendskab til relevante myndigheder samt introduktion til muligheder/hjælpeforanstaltninger på et overordnet plan (tilbudsformer)

BOAS Etnica bidrager desuden til at skabe den bedst mulige dialog med kommuner og andre samarbejdspartnere. Vi tilbyder:

 • Deltagelse i forbindelse med det første møde med kommune og/eller samarbejdspartner
 • Sparring, rådgivning og vejledning til den enkelte fagperson eller personalegruppe i forhold til de dilemmaer og udfordringer, borgeren oplever i mødet med det danske samfund og dansk kultur

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:
Vickie Dalgaard 30 84 49 41 eller Arash Frank Skelberg 60 40 47 75.

 

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:

Vickie Dalgaard
Tlf.: 30 84 49 41

Arash Frank Skelberg
Tlf.: 60 40 47 75