Individuelt tilpassede ydelser, bl.a. efter §52 og §85

Behandlings- og botilbud for unge med Aspergers

BOAS Frederiksberg yder socialpædagogisk behandling med ADL træning, personlig udvikling, social træning. Vi har stort fokus på at hjælpe unge voksne til at fungere i uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe:

Behandlings- og botilbuddet er for normaltbegavede unge voksne med en autismespektrumforstyrrelse og svære følgetilstande.

Målet er, at den unge opnår højst mulig selvstændighed til at mestre alle livsfærdigheder.

BOAS Frederiksberg tilbyder

  • To faste vejledere, der arbejder fokuseret og koordinerende med den unge ud fra mål defineret i fællesskab

  • Ugentlig udviklingssamtale samt samvær med vejledere flere gange ugentligt og støtte til at håndtere praktiske, personlige og sociale udfordringer

  • Et forudsigeligt og struktureret miljø med fællesaktiviteter og inddragelse af beboere i planlægning af disse

  • Fælleslokaler med vågen nattevagt, så den unge altid er i trygge, imødekommende rammer

  • Fællesspisning alle dage samt vækning ved behov

  • Samtaler med vores fast tilknyttede psykiater Yvonne Korsholm samt øvrige eksterne ressourcer om nødvendigt

  • Kontinuerligt arbejde med psykoeducation individuelt og i gruppe med mulighed for udarbejdelse af sanseprofil, stressprofil mm.

  • Samarbejde med relevante parter: Kommune, familie, uddannelse, arbejde eller andre som den unge har kontakt med

  • Mulighed for og støtte til at etablere socialt fællesskab med andre unge i BOAS Hovedstaden.


De fysiske rammer. BOAS Frederiksberg ligger i en totalrenoveret ejendom centralt på Frederiksberg. Her er plads til ni beboere i 1-værelses-lejligheder på 30-35 m2 med eget køkken/bad. I huset er der fælles køkken og opholdsrum, motionsrum, aktivitetsrum og vaskerum.