Handlekraftig socialpædagogisk virksomhed med én indgang

 

BOAS Hovedstaden består af 5 særskilte afdelinger med hvert deres kendetegn. Målgruppen er unge/voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og mulige tillægsdiagnoser.

BOAS Hovedstaden tilbyder en vifte af faglighed, der kan rumme og understøtte det enkelte menneskes udvikling og behov over en årrække. BOAS Hovedstaden er en række afdelinger med speciale i autismespecifik pædagogik. Vi er orienteret mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder og funktioner, så den unge /voksne i høj grad lærer at håndtere psykosociale, beskæftigelsesmæssige og praktiske vanskeligheder.

Alle BOAS-afdelinger tilrettelægger indsatsen individuelt. Det betyder, at samarbejdet foregår med udgangspunkt i den enkelte borgers hverdag og særlige behov.

Du kan læse mere om hver enkelt BOAS-afdeling ved at klikke på fanebladene.

Har vi vakt din interesse, og er du i tvivl om hvem du skal kontakte, så ring til Eva Garde, leder på BOAS Nørrebro på tlf. 3084 4602.

Faglig udvikling og en stærk kultur

BOAS Hovedstaden arbejder kontinuerligt på at udvikle og fastholde en høj og konkurrencedygtig pædagogisk faglighed.

Samarbejdet mellem afdelingerne har til formål at skabe et dynamisk fagligt miljø.

Medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger skaber gennem fælles temadage og tværgående samarbejde rum for videndeling.

Alle afdelinger modtager løbende eksterne faglig superversion af landets førende psykologer og psykiatere inden for ASF.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

.