Botilbud og individuelt tilpassede løsninger efter §§66, stk. 1 nr. 6, 107 og §108 til unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komorbiditet

BOAS Jægerspris

BOAS Jægerspris er et døgntilbud til normalt begavede unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og komplekse følgetilstande som angst, depression, OCD, traumer og stress. 

Vi er et godkendt døgn- og botilbud med 14 pladser efter Servicelovens §§66, 107 og 108

Målgruppen er normaltbegavede unge mellem 16 - 40 år med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hvortil der ofte knytter sig til følgetilstande som angst, depression og OCD. Sker indskrivningen efter §108, er der mulighed for at bo der i længere tid.

Vores mål er, at den unge gennem individuelt tilrettelagt støtte, finder balance i livet, og dermed kan arbejde hen mod en tilværelse med størst mulig grad af selvstændighed, selvværd og livskvalitet. BOAS Jægerspris er et botilbud, der vinder på rolige, naturrige omgivelser, som gør, at unge med sanseforstyrrelser får plads til at arbejde nænsomt og uforstyrret med sig selv.

Vi tilbyder intensiv støtte og egen bolig i et større bofællesskab, der fungerer som et døgntilbud. Tilbuddet omfatter:

  • støtte fra en eller flere socialkonsulenter hele døgnet  

  • naturterapi samt masser af udeliv med bål, ATV, dyrehold samt mulighed for at have sit eget dyr med.

  • individuel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job.

  • hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen

  • mulighed for fællesspisning, hvad enten det er morgenmad, frokost eller aftensmad

  • samarbejde med fx arbejdsplads, skole, uddannelsesinstitution og familie

  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.

Her bor vi. BOAS Jægerspris bærer på en usædvanlig historie, som også sætter sit positive præg på de fysiske rammer. Vi holder til i det tidligere ’Donekrogen’, som gennem årtier har været anbringelsessted og døgninstitution for udsatte og svigtede børn og unge. I dag fremstår stedet totalt nyrenoveret, men med respekt for historiens vingesus.

BOAS Jægerspris tæller 14 lyse og hyggelige boliger med eget bad. Derudover er der et stort fælleskøkken, hvor meget af det sociale fællesskab kommer til at foregå. Der vil altid være en eller flere socialkonsulenter til stede hos BOAS Jægerspris. Vores nabo er Jægerspris Slot, og det var her, at Grevinde Danner i sin tid stillede sig i spidsen for at hjælpe de mest udsatte grupper i samfundet. Dén vision er vi stolte af at videreføre.

Pårørende. Samarbejdet med pårørende kommer til at spille en væsentlig rolle hos BOAS Jægerspris. Vi ønsker både at inddrage pårørende, når det giver mening for den unge, og når det handler om at skabt et helhedsbillede af den unges historie og livssituation. En del af årets kalenderaktiviteter hos BOAS Jægerspris vil blive tilbagevendende pårørendearrangementer. 

Til unge og pårørende. Er du ung eller pårørende, har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende

Kontakt: Christina Hartmeyer, tlf: 6040 4842, mail: ch@suf.dk