Botilbud og individuelt tilpassede ydelser efter

SEL §66, §76, §85, §104 og §107

LAB §31b

Godkendt botilbud til unge og voksne med autisme spektrum forstyrrelse, aspergers syndrom- og eller ADHD

Målgruppen er normalt begavede unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse, Aspergers Syndrom og/eller ADHD. Flere har desuden følgetilstande som OCD, angst og depression.

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb opnår en så høj grad af selvstændighed og selvværd, at det på sigt et muligt at leve et meningsfuldt liv med mindst mulig støtte. I BOAS Mentor er det således altid vores ambition  at medvirke til, at unge og voksne får udviklet mestringsstrategier, så de kan håndtere voksenlivet i egen bolig bedst muligt.   

Vi tilbyder et individuelt tilrettelagt støtteforløb i egen lejlighed, eller der hvor den unge eller voksne har bopæl. Vi arbejder med udgangspunkt i følgende paragraffer og bestemmelser i Service- og Beskæftigelsesloven:

  • SEL §66, §76, §85, §104 og §107

  • Mentor eller LAB §31b

  • Familierådgivning

Tilbuddet omfatter

  • samvær med støttepersoner flere gange om ugen samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt.

  • individuel vejledning med henblik på at komme i – eller fastholde – uddannelse, erhvervstræning eller fleksjob.

  • vejledning og træning af praktiske gøremål i hverdagen.

  • udviklende samtaler med afsæt i psykoedukation med det formål at styrke selvforståelse, selvværd og stresshåndtering.

  • fællesspisning og sociale aktiviteter med andre unge og voksne i regi af Klub Boas (link til klub)

  • samarbejde med samtlige relevante parter omkring den unge eller voksne, fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution og pårørende.

  • Skriftlig udredning til sagsbehandler efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder.   

Fysiske rammer

BOAS Mentor har § 66 + § 107 lejligheder i København og på Frederiksberg. Lejlighederne er beliggende tæt på vores kontor og fælleslokaler, der holder til i en hyggelig og rolig baggård i det centrale Frederiksberg tilbagetrukket fra byens støj. Her har vi et indbydende loungeområde, et stort køkken, hjemmebiograf samt et poolrum. Fælleslokalerne er et fast og hyppigt besøgt mødested for vores unge og voksne.

Pårørende

Kontakten til og samarbejdet med pårørende spiller en stor rolle hos BOAS Mentor. Vi inddrager løbende de pårørende i det omfang, den unge eller voksne ønsker det. Én gang om året afholder vi desuden et pårørendearrangement.

Til unge og pårørende
Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Læs mere om, hvordan det er at være ung i SUF