BOAS Taastrup

Individuelt tilpassede løsninger efter §107 og §108

Døgntilbud med bofællesskab for normaltbegavede voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF)

I BOAS Taastrup har vi særligt fokus på, hvordan vi i samarbejde med beboerne skaber en livsform med en høj grad af stabilitet, trivsel og livskvalitet.

Vores omdrejningspunkt er sundhed og kreativitet, fordi vores erfaring viser, at lige præcis de aspekter har en positiv og givende effekt på beboernes almene trivsel. Sundheden og kreativiteten kommer ikke mindst til udtryk gennem de fælles aktiviteter, vi tilbyder i hverdagen. 

Målgruppen er normaltbegavede voksne i aldersgruppen 18+ med Autisme Spektrum Forstyrrelse samt følgetilstande som f.eks. depression, OCD og ADHD. 

Beboerne har behov for tilpasset støtte for at opretholde et tilfredsstillende hverdagsliv, men på grund af deres funktionsmæssige udfordringer er der sjældent udsigt til at kunne klare sig selvstændigt i egen bolig.

Se filmen herunder, hvor Karina (Aktivitetsmedarbejder og musikterapeut) og Heine (Socialkonsulent) viser rundt på BOAS Taastrup og fortæller om stedet og dets værdier: Livsbalance, hjemlighed og fællesskab [2:18 minutter].

Vi tilbyder: 

 • Bolig med eget køkken og bad og egen indgang

 • Faste kontaktpersoner/vejledere

 • 24 timers mulighed for kontakt på telefon

 • Akuthjælp

 • Adgang til fælleslokaler som er bemandet 22-24 timer i døgnet

 • Nattevagt

 • Miljøterapeutisk indsats med mulighed for støtte ved særlige behov - f.eks. vækning, tryghedskig om natten

 • Opbakning, koordinering og samarbejde ift. beskæftigelse, uddannelse, behandling, møder mm.

 • Psykoedukation

 • Adl-træning

 • Fællesarrangementer i en fast forudsigelig struktur, f.eks. social træning, lektiehjælp, køkkenaktiviteter, fysiske aktiviteter, kulturelle arrangementer og inddragelse af beboere i planlægning af disse

 • Individuel musikterapi

 • Pædagogisk fællesspisning dagligt

 • Indflydelse og inddragelse ved ugentlige beboermøder

 • Pårørendesamarbejde/arrangementer

Fysiske rammer

BOAS Taastrup har adresse i en charmerende rødstensbygning, som ligger placeret i et roligt kvarter. Der er kun fem minutter til bymidten og S-tog med busstoppested lige uden for døren.

BOAS Taastrup råder over 11 lejligheder med eget køkken og bad. Nogle lejligheder har egen indgang fra gaden, andre ligger i hovedhuset. Derudover er der store fællesarealer med køkken og stue. 

Pårørende

Hos BOAS Taastrup lægger vi vægt på samarbejdet med pårørende. Vi inddrager pårørende i det omfang, beboeren ønsker det og afholder årlige arrangementer for beboere og pårørende.

Til kommende beboere og pårørende

Er du kommende beboer eller pårørende, har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i BOAS Taastrup under SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Information til unge og pårørende