Botilbud
efter §§ 66 og 107

Efterværn
efter §76

 

 

Bo-selv-tilbud i København

Eremitterne er et bo-selv-tilbud for unge fra 16 - 35 år.

Målgruppen er unge, som typisk har været anbragt udenfor hjemmet, eller som af andre årsager ikke kan bo hjemme.

Hos Eremitterne, som er godkendt til 32 pladser efter §§ 66 og 107, tilbyder vi bolig med individuel tilrettelagt støtte. Derudover tilbyder vi efterværn efter § 76.

Når den unge er indskrevet hos Eremitterne, tilbyder vi:

  • En fast og kontinuerlig støtteperson, der kan kontaktes 24 timer i døgnet.

  • Mulighed for lån af en lejlighed beliggende i København.  

  • Hjælp til praktiske forhold, herunder indkøb, kost og hygiejne, budgetlægning, kommunikation med offentlige instanser m.m.

  • Tilbud om at deltage i aktiviteter med andre unge og medarbejdere i projekter, herunder ugentlig fællesspisning i vores lokaler på Vesterbro.  

  • Samarbejde med relevante parter fx familie, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, venner og kæreste.

  • Mulighed for lektiehjælp, reparation/syning af tøj, massage mm.  

  • Tilbud om arbejdsprioritering/praktik i Eremitternes butik på Vesterbro.

  • Hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger.

Natoverbygning
Eremitterne har desuden 10 pladser fordelt på 2 adresser på Østerbro og Nørrebro med en natoverbygning. Her er Eremit-grundmodellen som ovenfor, men med åben natafdeling fra kl. 20.00-08.00. Natoverbygningen er for unge, der i en kortere eller længere periode har brug for mere intensiv støtte. Det er typisk unge, som lider af angst, unge med behov for øget struktur og unge, der har svære problematikker med at være i eget rum.
 

Lejlighed skaber selvstændighed
Eremitterne har positive erfaringer med etablering af unge i egen lejlighed med tilknyttet støtte, som hviler på opbygning af et tillids- og fortrolighedsforhold til en voksen. Rammen skaber den kontinuitet og stabilitet, som giver den unge overskud til udvikling – og dermed gradvis afvikling af støtten.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende