Botilbud til unge og voksne med psykiske og sociale vanskeligheder

I Region Hovedstaden har Den Sociale Udviklingsfond fire afdelinger med psykosociale tilbud.  Målgruppen er unge og voksne med særligt komplekse psykiske og sociale problemstillinger. Vi formår at skabe løsninger, hvor den enkelte kommune selv har vanskeligt ved at etablere det rette tilbud.

Her er botilbud efter paragraf § 66 og § 107, støtte efter § 85 og efterværn efter §76.

Det gælder for alle afdelingerne, at vi altid tager udgangspunkt i den enkelte unges behov og gennem en høj grad af inddragelse sammensætter et tilbud, der matcher den unge.

Et særligt kendetegn ved vores indsatser er, at den unge får tilknyttet 1-2 kontaktpersoner, som er til rådighed 24 timer i døgnet. Det betyder, at vi kan yde støtte og vejledning i det øjeblik, behovet opstår. 

Vi arbejder målrettet med dokumenterede indsatser og høj faglighed gennem løbende specialiseret uddannelse til vores medarbejdere – alt sammen for at sikre, at vi kan skabe de bedst mulige betingelser for den unges udvikling hen mod et liv med størst mulig selvstændighed.

Klikker du dig ind under den enkelte afdeling, kan du se præcis, hvilke ydelser, vi tilbyder.