SUF Albertslund

 

Tilbud efter §107 og §66 samt støtte efter §85 og SEL §76

Botilbud til unge med behov for særlig støtte

 

SUF Albertslund tilbyder støtte i egen bolig til unge efter §§ 107 og 66 samt støtte efter §85 og SEL §76.

Målgruppen er unge og voksne mellem 16 – 40 år, som ønsker at bo for sig selv, men som har brug for omfattende støtte. Det kan være unge, som:

 • har boet på døgninstitution eller i plejefamilie, og som nu skal videre i egen lejlighed

 • ikke passer ind på traditionelle døgninstitutioner

 • ikke kan bo hjemme

 • har psykiske og/eller sociale vanskeligheder

 • har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet

 • har behov for bo-træning og generel støtte i hverdagen

Vi støtter den unge i at opnå en forståelse for egne styrker, ressourcer og begrænsninger. Målet er, at den unge lærer at mestre sin egen tilværelse og får et meningsfuldt liv efter udskrivning.

Vi samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted eller job samt sagsbehandler.

Vores tilbud omfatter typisk

 • en 1 eller 2-værelses lejlighed i København/omegn

 • fast tilknyttet socialkonsulent, som kan kontaktes døgnet rundt

 • hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger

 • støtte og hjælp i forhold til behandlingsmæssige tiltag

 • støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse, erhvervstræning eller arbejde

 • mulighed for samvær med andre unge igennem fælles aktiviteter

 • kontinuerlig skriftlig status og evaluering samt møder efter behov

Hybridmodel som alternativ

SUF Albertslund tilbyder desuden en såkaldt hybridmodel, der er et alternativt døgntilbud med tilknyttet mesterlærefamilie. I stedet for egen bolig tilbydes den unge en hybridbolig – typisk en selvstændig pavillon – i forlængelse af en mesterlærefamilies bolig. Mesterlærefamilien bidrager med tryghed og omsorg i familiære rammer, mens vi som socialkonsulenter varetager den socialpædagogiske opgave.

 

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende, har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende