SUF Albertslund

 

Støtte i egen bolig efter §85

Tryghed og støtte til voksenlivets udfordringer

SUF Albertslund tilbyder støtte og behandling i egen bolig efter §85.

Målgruppen er voksne fra 18 år, som er udfordret af:  

 • familiemæssige problemer

 • sen udvikling

 • diagnosen ADHD

 • psykiske vanskeligheder

 • psykiatriske problemstillinger

 • en baggrund med misbrug og kriminalitet

 • manglende relationer

I vores arbejde med den unge får den unge støtte til at bo i egen bolig – typisk en ungdomsbolig eller et kollegieværelse – samt bliver en del af det værested og den café, som er en central del af SUF Albertslund.

Vi tror på, at vi skaber de bedste resultater, hvis den unge både har et trygt erfaringsrum, hvor der er plads til personlig udvikling, individuel støtte og et socialt fællesskab med ansvar, glæde og gode oplevelser sammen med andre mennesker.

Vores tilbud omfatter:

 • En fast tilknyttet kontaktperson som står til rådighed 24 timer i døgnet

 • En afdækkende psykologsamtale

 • Individuel støtte og hjælp i forhold til fx uddannelse, erhvervstræning og flexjob

 • Samvær med andre unge i form af ugentlig fællesspisning og fælles aktiviteter

 • Hjælp til dialog med arbejdsplads, uddannelse, sagsbehandler og familie

 • Skriftlig indberetning til sagsbehandler hver tredje måned samt opfølgende møder efter ønske og behov