Tilbud efter
§66, §76 og §107

Botilbud til unge med brug for særlig støtte

SUF Skallen er et botilbud til unge, der har brug for omfattende støtte for at skabe en hverdag, der fungerer. Målet er, at den unge lærer at mestre sit hverdagsliv, og dermed bliver i stand til at leve et selvstændigt liv uden for SUF.

Vores botilbud er altså ikke blot de fysiske rum i form af vores lejligheder, men også rum til at udvikle sig i. Vi har fokus på at give den unge indsigt i egne styrker, ressourcer og begrænsninger - og skabe et hverdagsliv rundt om disse. Vi støtter den unge i at opnå succes og mestring. 

Vi har 23 pladser i SUF Skallen. De unge bor i vores låne-lejligheder, der ligger spredt rundt i Storkøbenhavn.

I Vanløse har vi fælleslokaler, hvor de unge bl.a. har mulighed for at deltage i vores dagtilbud, fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

De unge bliver indskrevet efter §66, §76 eller §107 afhængig af den enkeltes behov.

Målgruppe for SUF Skallen
Målgruppen er unge i alderen 16-25 år med svære psykiske og sociale problematikker. Det er unge som for eksempel:

·         Har ønske om at bo for sig selv, men endnu ikke er der, hvor det er muligt uden støtte

·         Har boet på døgninstitution eller i plejefamilie og nu skal videre i egen lejlighed

·         Ikke passer ind på traditionelle døgninstitutioner

·         Ikke kan bo hjemme

·         Har brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet

·         Har behov for bo-træning (udvikle ADL-færdigheder) og generel støtte i hverdagen

Tilbuddet indeholder
SUF Skallen samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted, sagsbehandler, psykiatri og jobsted, og sikrer på den måde en helhedsorienteret indsats. Vores tilbud indeholder:

·         1- eller 2-værelses lejlighed i Storkøbenhavn til låns

·         Fast tilknyttede socialkonsulenter, den unge kan kontakte 24/7

·         Udviklingssamtaler for at øge forståelsen af egne ressourcer, muligheder og begrænsninger

·         Støtte og hjælp i forhold til at indgå i behandlingsmæssige tiltag

·         Støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse, erhvervstræning eller arbejde

·         Mulighed for samvær med andre unge igennem fællesspisning og aktiviteter

·         Kontinuerligt skriftlige, målbare statusrapporter og evaluering samt møder efter behov

Baghuset – dagtilbud for unge som ikke er i uddannelse eller beskæftigelse
SUF Skallen har med succes etableret Baghuset. Baghuset er et dagtilbud til unge, som ikke er i uddannelse eller job, men som har brug for at fastholde et struktureret hverdagsliv med en fast daglig struktur. Her kan den unge træne og vedligeholde sine kompetencer i forhold til at komme op til tiden og være i gang med noget hver dag, alt imens han/hun venter på et andet tilbud fra kommunen, job, uddannelse eller praktik.

Hvis det er nødvendigt, kan vi også tilbyde morgenvækning og afhentning i en periode.

Dagtilbuddet er hver dag fra 9-13 med primært fokus på fysisk træning, sund kost og lettere fagligt indhold. I Baghuset er den unge i indbydende rammer sammen med andre og får tryghed, struktur og succes ved at kunne gennemføre forløbet.

Til unge og pårørende
Du er som ung eller pårørende altid velkommen til at ringe eller skrive til os for at høre mere om SUF Skallen, og om vi er det rette match.

Læs mere om at være ung i SUF

Skallen

Kastanie Allé 22
2720 Vanløse

Tlf.: 30 84 46 25 (afdelingsleder Henriette Høst-Madsen)
Mail: skallen@suf.dk