Tilbud efter §107 og §66 samt støtte efter §85 og SEL § 76 

Botilbud til unge med brug for særlig støtte

Skallen tilbyder lejligheder til unge flere steder i Københavnsområdet. Afdelingen har kontor i Vanløse.

Målgruppen er unge mellem 16-25 år, som ønsker at bo for sig selv, men som har brug for omfattende støtte.

Det er typisk unge

 • Som har boet på døgninstitution eller i plejefamilie, der skal videre i egen lejlighed

 • Som ikke passer ind på traditionelle døgninstitutioner

 • Som ikke kan bo hjemme

 • Med psykiske og/eller sociale vanskeligheder

 • Med brug for støtte til at undgå misbrug og kriminalitet

 • Med behov for bo-træning og generel støtte i hverdagen

Vi støtter den unge i at opnå en forståelse for sine egne styrker, ressourcer og begrænsninger. Målet er, at den unge lærer at mestre sin egen tilværelse og får et meningsfuldt liv efter udskrivning.

 

Tilbuddet indeholder

 • Den unge tilbydes en 1 eller 2 værelses lejlighed i København/omegn

 • Den unge tilknyttes en fast socialkonsulent, som kan kontaktes døgnet rundt

 • Hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger

 • Støtte og hjælp i forhold til behandlingsmæssige tiltag

 • Støtte til at etablere beskæftigelse i form af uddannelse, erhvervstræning eller arbejde

 • Mulighed for samvær med andre unge igennem fælles aktiviteter

 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering samt møder efter behov

Skallen samarbejder med relevante parter som familie, uddannelsessted, sagsbehandler eller job.