Botilbud efter § 107

Bomiljø med individuel støtte

Bostedet Stranden er et §107 bo-tilbud.

Målgruppen er unge voksne mellem 18-35 år med psykiske og sociale vanskeligheder. Vi har specialiseret os i at vejlede og hjælpe unge med behov for massivt støttebehov for at komme videre i livet.

Vores tilbud indeholder

  • Den unge tildeles fast kontaktperson med tæt daglig kontakt.

  • Den unge får udleveret mobiltelefon, som gør det muligt at få støtte og vejledning 24 timer i døgnet, hvis der er behov for det.

  • ADL-træning (personlig hygiejne, sund kost, rengøring, overholde aftaler).

  • Tilbud om deltagelse i fællesarrangementer/ture/udflugter.

  • Støtte i samarbejdet med sagsbehandlere, psykologer/psykiater, familie, uddannelse/arbejde.

  • Støtte til praktikker eller til at få succes med arbejde.

  • Etablering af fritidsinteresser.

  • Personlighedsudviklende samtaler og evt. tilkøb af psykologisk/psykiatrisk udredning.

  • Flere kontaktpersoner kan eventuelt tilknyttes den unge.

  • Tilkøb af supervision/vejledning/oplysning omkring komplicerede problemstillinger.

Beliggenhed og pladser

Bostedet Stranden har 7 pladser på Amager Strandvej, 4 lejligheder i gåafstand derfra og 18 lejligheder i et opgangsfællesskab på Østerbro. Desuden har vi 1 ekstern lejlighed, også i København.

Se vores tilbud på tilbudsportalen