Socialøkonomisk virksomhed

Special minds beskæftiger mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

I dag er der mere end 100 ansatte specialister fordelt på vores afdelinger i Aarhus, Aalborg, Silkeborg og Kolding.

En arbejdsplads, der gør en forskel

Socialøkonomisk virksomhed med flere ben

Special minds er en socialøkonomisk virksomhed, der gennem de seneste år har oplevet hastig vækst.

Special minds sælger konsulentydelser til private og offentlige virksomheder. Special minds tilbyder alt lige fra test af software, digitaliseringsopgaver til andre IT-ydelser.

Udover det erhvervsrettede fokus leverer special minds beskæftigelsesrettede forløb (BEF) og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for borgere, som har brug for støtte eller afklaring i forhold til job og uddannelse.

Private og offentlige virksomheder benytter special minds, når de har brug for eksterne konsulenter med unikke specialiserede kompetencer. Special minds har således en særlig evne til at arbejde vedholdende, fastholde detaljefokus samt et udtalt blik for struktur, logik og for at finde kreative løsninger.

Kommuner bruger special minds til at skabe beskæftigelsesrettede forløb og til unge på STU-forløb.

Et særligt arbejdsmiljø. Special minds er en arbejdsplads, hvor vi tager hensyn til vores medarbejderes individuelle behov for støtte og ønsker til udvikling. Det rummelige arbejdsmiljø højner arbejdsglæden og minimerer stress.

Vores specialister fungerer allerbedst, når de arbejder under kendte strukturer. I hverdagen kender hver enkelt medarbejder sine arbejdsopgaver og rolle i virksomheden.

For medarbejdere i jobafprøvning og på STU-forløb sørger special minds for under trygge og strukturerede rammer at hjælpe hver enkelt med at finde vej til udnyttelse af egne kompetencer.

special minds

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Web: http://specialminds.dk


Mail:kontakt@specialminds.dk
Tlf.: 86 12 56 60

Afdelingsleder Allan Petersen, mobil 20 73 97 15