SUF Aarhus

Botilbud efter §107

Tilbud til unge og voksne med psykiske og sociale problematikker

 

SUF Aarhus er et nyere botilbud til unge og voksne med psykiske og sociale problematikker. Her er støtte til personlig udvikling og et liv, hvor den enkelte i videst muligt omfang kan klare sig selv. Indsatsen kan eventuelt ske i kombination med et beskæftigelsesrettet tilbud.

 

Vi er et godkendt botilbud med 4 pladser efter Servicelovens §107.

Målgruppen er normaltbegavede unge og voksne mellem 16 – 40 år med for eksempel Autisme Spektrum Forstyrrelse samt psykiske udfordringer som depression, angst, spiseforstyrrelse, selvskade, ADHD og stress. Målgruppen indbefatter bl.a. unge, der ikke kan fungere i et døgntilbud.

Vores mål er, at den unge eller voksne gennem en individuelt tilrettelagt indsats arbejder hen mod et liv med størst mulig selvstændighed og livskvalitet – og støttes til en tilværelse med retning mod uddannelse og/eller beskæftigelse. Det er således muligt at sammensætte et botilbud, så det også indeholder et beskæftigelsesforløb i Café Frida, der er en socialøkonomisk virksomhed under SUF og nabo til botilbuddet.   

SUF Aarhus er et lille botilbud, der med sin beliggenhed i rolige omgivelser i Aarhus midtby gør det fordelagtigt både at arbejde nænsomt med den unge og samtidig støtte op om et hverdagsliv, der er tæt på uddannelse og job.

 

Vi tilbyder støtte, som omfatter:

  • kontakt til en eller flere socialkonsulenter hele døgnet  

  • individuel vejledning og træning hen mod uddannelse eller job

  • mulighed for individuelt tilrettelagt beskæftigelsesforløb i Café Frida

  • hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen

  • koordinering i forhold til misbrugsbehandling

  • samarbejde med fx arbejdsplads, uddannelsesinstitution og pårørende

  • skriftlig status til sagsbehandleren efter tre måneder samt halvårlige rapporter og opfølgende møder

 

Her bor vi. SUF Aarhus holder til i Mejlgade bag domkirken i det charmerende latinerkvarter i hjertet af Aarhus. Et roligt kvarter, hvor man samtidig fornemmer byens stemning. Vores nabo er Café Frida, der fungerer som et socialt samlingssted for botilbuddet, og hvor den unge kan møde andre unge samt et personale med stærke socialfaglige kompetencer. Botilbuddet har til huse i en lys og velindrettet lejlighed med adgang til fællesrum.  

Har du yderligere oplysninger til SUF Aarhus kontakt: Else Langer, afdelingsleder, t.4119 4326
mail: els@suf.dk