SUF Djurs

 

Støtte i egen bolig efter §85

 

Anbringelse efter §§ 66, 107 og 108

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer

SUF Djurs tilbyder støtte i egen bolig efter §85 og anbringelse i egen bolig efter §§ 66, 107 og 108. Vi henvender os til mennesker med psykosociale, psykiatriske udfordringer og/eller misbrugsproblemer.

Målgruppen er børn, unge, voksne og familier, som har:

 • svært ved at tilpasse sig omgivelsernes forventninger og normer

 • familiemæssige problemer

 • psykiske vanskeligheder

 • psykiatriske problemstillinger

 • en baggrund med misbrug og kriminalitet

 

Gennem en kombination af individuel og gruppeorienteret støtte søger vi i tæt dialog med det enkelte menneske, at skabe udvikling og forandring i retning mod, at kunne mestre eget liv. SUF Djurs har i mange tilfælde vist sig at være et stærkt alternativ til døgnanbringelse.

Praktiske opgaver og undervisning er en del af dagsrytmen i SUF Djurs. Vi råder over et fælles læringsrum samt undervisningslokaler, hvor vi tilbyder en række forløb, som klæder det enkelte menneske på til at kunne tage ansvar for egen livssituation og fremtid.

 

Derudover tilbyder vi:

 • Fast tilknyttede kontaktpersoner, som står til rådighed 24 timer i døgnet

 • Mulighed for individuelle samtaler efter behov

 • Individuel støtte og hjælp i forhold til skole, uddannelse, job, familieliv, misbrug, psykiatri mv.

 • Hjælp i forbindelse med akut bolignød

 • Hjælp til dialog med arbejdsplads, uddannelse, sagsbehandler og familie

 • Fælles aktiviteter og gode oplevelser sammen med andre mennesker

        

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende

SUF Djurs

Bugtrupvej 26a

8560 Kolind

Tlf.: 30 84 45 42 (Kristian Larsen)

Mail: djurs@suf.dk

Sikker mail


Rummelige faciliteter

SUF Djurs råder over undervisnings- og mødelokale, samtalerum, akutværelser samt gode køkkenfaciliteter.

Afdelingen ligger centralt i Kolind midt på Djursland og med direkte letbaneforbindelse til Århus og Grenå.