SUF Djurs

 

Støtte i egen bolig efter §85

 

Anbringelse i egen bolig efter §66, 107

Fleksibelt tilbud til mennesker med komplekse problemer

SUF Djurs tilbyder støtte i egen bolig efter §85 anbringelse i egen bolig efter §66 og  §107. Vi henvender os til mennesker med psykosociale, psykiatriske udfordringer og/eller misbrugsproblemer.

Målgruppen er unge, voksne og familier, som har:

 • svært ved at tilpasse sig omgivelsernes forventninger og normer

 • familiemæssige problemer

 • psykiske vanskeligheder

 • psykiatriske problemstillinger

 • en baggrund med misbrug og kriminalitet

 

Gennem en kombination af individuel og gruppeorienteret støtte søger vi i tæt dialog med det enkelte menneske at skabe udvikling og forandring i retning mod at kunne mestre eget liv. SUF Djurs har i mange tilfælde vist sig at være et stærkt alternativ til døgnanbringelse.

 

Praktiske opgaver og undervisning er en del af dagsrytmen i SUD Djurs. Vi råder over et fælles læringsrum samt undervisningslokaler, hvor vi tilbyder en række forløb, som klæder det enkelte menneske på til at kunne tage ansvar for egen livssituation og fremtid.

Derudover tilbyder vi:

 • En fast tilknyttet kontaktperson, som står til rådighed 24 timer i døgnet

 • Mulighed for individuelle samtaler efter behov

 • Individuel støtte og hjælp i forhold til uddannelse, job og familieliv

 • Hjælp i forbindelse med akut bolignød

 • Hjælp til dialog med arbejdsplads, uddannelse, sagsbehandler og familie

 • Fælles aktiviteter og gode oplevelser sammen med andre mennesker

        

SUF Djurs

Bugtrupvej 26a
8560 Kolind

Tlf.: 30 84 45 38 (Torben Wulff)
Mail: djurs@suf.dk


Rummelige faciliteter

SUF Djurs råder over undervisnings- og mødelokale, samtalerum, akutværelse samt gode køkkenfaciliteter. Fra vores altan er der udsigt over Kolind Sund.

Afdelingen ligger centralt i Kolind midt på Djursland.