SUF Nord

Målrettede §66, §85, §107 og §108 tilbud til unge og voksne

Bostøtte

Botilbud

Enkeltmandsprojekter

Individuelle løsninger

SUF Nord er specialister i at skabe individuelt tilrettelagte tilbud inden for §66, §85, §107 og §108.

Vi tilbyder:

  • Bostøtte
  • Botilbud
  • Enkeltmandsprojekter

Målgruppe

Tilbuddene hos SUF Nord retter sig mod personer med multiple problemstillinger inden for psykiatri, Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller nedsat psykisk funktionsevne.

For at skabe de ønskede resultater, er det vores erfaring, at det er nødvendigt at tænke utraditionelt og målrettet. Vi har fokus på, hvordan vi skaber et forløb for den enkelte, der giver tryghed, øget livskvalitet og gode rammer for udvikling.

I filmen herunder kan du høre afdelingsleder Dorthe Drivsholm fortælle om SUF Nord, og møde Mads og hans kontaktperson Leslie, som er socialkonsulent hos SUF Nord [1:59 minutter]

Vi nedtrapper støtten

SUF Nord har erfaring med at lave tilbud, som skaber grobund for personlig udvikling og dermed reduktion af støtte over tid. Det kan være mennesker, der ved indskrivning har brug for et døgntilbud, og som i dag kun har brug for få timers ugentlig støtte.

Løbende udvikling af kompetencer

Et afgørende element i udviklingen af fremtidens socialpædagogiske løsninger er løbende efter- og videreuddannelse af vores medarbejdere. Med den nyeste viden inden for det psykiatriske og socialpædagogiske felt sikrer vi, at vi bedst muligt kommer det enkelte menneske og kommunernes behov i møde.

Hvem kan få plads hos SUF Nord?
Personer fra hele landet kan få plads i et tilbud hos SUF Nord. Kontakt os for et skræddersyet tilbud. Vi udarbejder altid gerne en vurdering af kommende sager ganske uforpligtende.

Se vores godkendte tilbud på Tilbudsportalen.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger.

Information til unge og pårørende