Enkeltmandsprojekter

SUF Nord har mange års erfaring med at tilrettelægge individuelle enkeltmandsprojekter - en løsning med døgndækning, der skaber udvikling for mennesker, som ofte ikke kan rummes andre steder.

Målgruppe

SUF Nords enkeltmandsprojekter er målrettet mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg.

Ved hver enkelt løsning tager vi afsæt i det enkelte menneske og dets udfordringer. Vi skaber en boramme og et miljø, der skaber den nødvendige tryghed og tillid.

Herfra arbejder vi målrettet med udvikling af færdigheder, sociale og personlige kompetencer og at styrke den enkeltes selvstændighed og selvhjulpenhed for derigennem at reducere behovet for støtte.

Metode og pædagogik

Pædagogisk og metodisk arbejder vi ud fra:

  • En relationspædagogisk, strukturpædagogisk, neuropædagogisk og kognitiv tilgang
  • Fokus på at oparbejde forståelse af egne kompetencer og øget selvværd
  • Fokus på at blive i stand til at tage ansvar for eget liv og opnå minimalt behov for støtte
  • Social færdighedstræning og psykoedukation
  • Sundhed, kost og bevægelse