Kommuner og psykiatri om samarbejdet med SUF Nord

SUF Nord leverer mere end vi forventer

”Med fokus på udvikling er SUF Nord rigtig gode til at få borgere videre. Vi har stor tillid til, at vi får det, som vi har lavet aftale om – og nogle gange får vi også mere, end vi forventer.

Vi oplever SUF Nord som meget professionelle og fagligt dygtige. Socialkonsulenterne har et godt og realistisk blik for borgerens ressourcer. De er gode til at hjælpe borgere med at indgå i det omgivne samfund, fx fritidstilbud, job og uddannelse.

Vi har blandt andet brugt SUF Nord, når andre tilbud ikke rækker. Nogle gange står vi med borgere, som har brug for en høj grad af fleksibilitet og anderledes rammer i forhold til støtte for eksempel i egen bolig. Her formår SUF Nord at imødekomme vores behov.

Som sagsbehandlere er det vigtigt, at vi følger udviklingen hos den enkelte borger på et relevant niveau. Med SUF Nord har vi faste aftaler om skriftlige statusskrivelser, og vi ved, at vi hører fra dem, når det er relevant og kræver vores inddragelse.”

Bente Larsen, faglig leder, Sagsbehandlerteam Vesthimmerlands Kommune

Støtter den psykiatriske indsats

”Jeg har kendt SUF Nord i mange år, og der er en god og gensidig respekt for psykiatriens samspil med deres socialpædagogiske arbejde.

SUF Nord er kendetegnet ved et meget engageret og professionelt personale. De følger op på ting, tager initiativ og tør tænke ud af boksen, når det er nødvendigt med nye initiativer til gavn for borgeren.

Mit indtryk er, at SUF Nord formår at skabe udvikling på kort tid. Det hænger ganske givet sammen med, at de møder borgeren med stor værdighed og respekt. Den værdige tilgang betyder, at borgeren oplever livskvalitet og dermed også er et sted, hvor der er basis for udvikling.”

Jimmi Nielsen, psykiater, Center for Skizofreni, Aalborg Universitets Hospital