Tilbud efter §66 §107 og §108

SUF Nord har mange års erfaring med tilbud efter §66, §107 og §108 med døgndækning.

Botilbuddet tager udgangspunkt i en faglig tilgang, hvor relationerne, strukturen, selvstændigheden, anerkendelsen samt neuropædagogikken er i fokus. Vi benytter metoder som:

 • Omsorg via berøring og pædagogisk massage
 • Social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Relationspædagogik
 • Jeg-støttende, motiverende og værdsættende samtaler
 • Omsorgsfuld håndtering af problemskabende adfærd
 • Mobil- og velfærdsteknologi

Vi har desuden fokus på kost og motion, livsglæde og udvikling.

Målgruppen for botilbuddet

SUF Nord har gode erfaringer med at skabe udvikling hos borgere, som ellers har haft svært ved at passe ind i rammerne i andre tilbud. Vores målgruppe er:

 • 15 - 50 årige med Autisme Spektrum Forstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse, udviklingshæmning, stressbelastning, selvskadende adfærd.
 • Mennesker, der har brug for omfattende hjælp, støtte og omsorg

Pædagogisk tilgang:

 • Medinddragelse og ansvarlighed
 • Troværdighed, positiv opmærksomhed og kontinuitet
 • Klare aftaler og rammer
 • At lære at tage ansvar gennem synliggørelse af muligheder og resultater
 • ADL-træning og social færdighedstræning
 • Strukturpædagogisk tilgang, kognitive metoder, strukturede visuelle samtaler, psykoedukation, m.m.
 • Relationspædagogik
 • Brug af velfærdsteknologi og digitale løsninger, f.eks. strukturplaner og alarmer på smartphones og tablets