Visitation og priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Læs mere om SUF Nords indsatser og priser på Tilbudsportalen

Den enkelte sags karakter og behovet for støtte afgør den eksakte pris. Du bør derfor rette henvendelse til SUF Nord for at få oplyst specifikke priser.