Bo-tilbud efter §66 §85 og §107

Bo-selv-tilbud med blik for fællesskab og særlig støtte

SUF Nordsjælland er godkendt til 14 pladser efter §66 og §107 samt 2 pladser efter §85. Vi tilbyder bolig med individuelt tilrettelagt støtte. Derudover tilbyder vi støtte efter SEL §85 til borgere i egen bolig. 

Målgruppen er unge/voksne i alderen 16 til 35 år med og uden diagnoser. Det gælder bl.a. unge med emotionelle, sociale og psykiske vanskeligheder, som kommer til udtryk i form af for eksempel adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, svær relationel kontakt på grund af omsorgssvigt, kriminel adfærd, psykiatriske problemstillinger som ADHD, OCD, angst, selvskadende adfærd eller borderline.

Støtte til opbygning og selvstændiggørelse

Hos SUF Nordsjælland arbejder vi individuelt med den unge. Vi tilbyder desuden rammer, hvor et inviterende fællesskab styrker den enkelte unge i at indgå i tillidsfulde relationer.

Tilbuddet består af:

 • Egen bolig
 • En fast støtteperson, den unge kan kontakte 24 timer i døgnet 
 • Hjælp til praktiske forhold som indkøb, kost, hygiejne, budgetlægning og kommunikation med offentlige instanser
 • Aktiviteter med andre unge og medarbejdere, herunder ugentlig fællesspisning i vores lokaler på Torvet i Hillerød
 • Samarbejde med relevante parter: Familie, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, venner og kæreste
 • Mulighed for eksempelvis lektiehjælp, social hygge og massage 
 • Hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger

Klare målsætninger

Som ung i SUF Nordsjælland vil du opleve, at tillid, anerkendelse, relationer og det at være en del af et fællesskab har en særlig betydning. En tæt og tillidsfuld relation er omdrejningspunktet i vores tilgang til den unge. Vi vægter samtidig at skabe kontinuitet og stabilitet for at give den enkelte unge overskud og motivation til at udvikle sig.

Vi arbejder med mål og delmål som primært omdrejningspunkt. Med det afsæt er det SUF Nordsjællands målsætning, at hver enkelt ung gennem støtte bevæger sig fra at være passiv til at blive aktivt handlende i eget ungdoms- og voksenliv.

Et ophold hos SUF Nordsjælland skal føre til, at den unge:

 • Tilegner sig de nødvendige kompetencer til at opnå en sådan grad af selvstændighed, at selvforvaltning bliver mulig
 • Kan klare en selvstændig tilværelse i egen bolig
 • Får styrket selvværd og selvtillid
 • Evner at indgå i givende sociale relationer
 • Starter på en uddannelse eller i beskæftigelse

De fysiske rammer

SUF Nordsjællands fællessted er placeret på gågaden i Hillerød centrum. Vi holder til i en ældre, charmerende bygning med udsigt til Frederiksborg slot, Slotssøen og byens hyggelige torv. Vi bor i gåafstand fra Hillerød Station og gode indkøbsmuligheder. Vi har også skov og sportsfaciliteter i nærområdet.

Vi har et stort opholdsrum, som de unge og voksne kan benytte på hverdagen. Her er der mulighed for aktiviteter og snak med andre unge og socialkonsulenterne.

Hver mandag og fredag fra kl. 15.00-17.00 er der mulighed for bl.a. massage, NADA-akupunktur og lektiehjælp.

Hver onsdag fra kl. 17.00-20.00 arrangerer vi fællesspisning på Torvet med de unge og socialkonsulenterne.

Der er program hver måned for aktiviteter i fælleslokalet eller ude i byen, som alle kan melde sig til.

Lejlighederne

Lejlighederne ligger tæt på vores fælleslokaler på Torvet i Hillerød. De indeholder køkken med køle/fryseskab, komfur og belysning og der er badeværelse med bruser, toilet, spejl og belysning.

Faglige kompetencer hos de ansatte

Hos SUF Nordsjælland er der – som i det øvrige SUF - stort fokus på høje faglige kompetencer. Derfor får alle ansatte løbende efter- og videreuddannelse inden for det socialfaglige felt.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger;

Information til unge og pårørende

 

SUF Nordsjælland

Torvet 5, 2.sal
3400 Hillerød

Tlf.: 30 84 46 01
Mail: tg@suf.dk