Bo-tilbud efter §§ 66 og 107

Bo-selv-tilbud med blik for fællesskab og særlig støtte

SUF Nordsjælland er godkendt til 10 pladser efter §§ 66 og 107. Vi tilbyder bolig med individuel tilrettellagt støtte.

Målgruppen er unge/voksne i alderen  16 til 35 år med og uden diagnoser. Det gælder bl.a. unge med emotionelle, sociale og psykiske vanskeligheder, som kommer til udtryk i form af fx adfærdsvanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelse, svær relationel kontakt pga. omsorgssvigt, kriminel adfærd, psykiatriske problemstillinger så som ADHD, OCD, angst, selvskadende adfærd eller borderline.

Støtte til opbygning og selvstændiggørelse

Hos SUF Nordsjælland arbejder vi individuelt med den unge, ligesom vi tilbyder rammer, hvor et inviterende fællesskab styrker den enkelte unge i at indgå i tillidsfulde relationer.

 Tilbuddet består af:

 • Egen bolig.

 • En fast og kontinuerlig støtteperson, der kan kontaktes 24 timer i døgnet 

 • Hjælp til praktiske forhold, herunder indkøb, kost og hygiejne, budgetlægning, kommunikation med offentlige instanser m.m.

 • Tilbud om at deltage i aktiviteter med andre unge og medarbejdere i projekter, herunder ugentlig fællesspisning i vores lokaler på Torvet i Hillerød

 • Samarbejde med relevante parter fx familie, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, venner og kæreste.

 • Mulighed for lektiehjælp, social hygge, massage mm.

 • Hjælp til at se egne ressourcer, muligheder og begrænsninger

Klare målsætninger

Vores værdigrundlag tager udgangspunkt i tillid, anerkendelse, relationer og betydningen af at være en del af et fællesskab. En tæt og tillidsfuld relation er omdrejningspunktet i vores tilgang til den unge. Det er samtidig væsentligt, at der skabes kontinuitet og stabilitet som giver den enkelte unge overskud og motivation til udvikling. Vi arbejder med mål og delmål som primært omdrejningspunkt.

Med det afsæt er det SUF Nordsjællands målsætning, at hver enkelt ung gennem støtten  bevæger sig fra at være passiv til at blive aktivt handlende i eget ungdoms- og voksenliv. Et ophold hos SUF Nordsjælland skal føre til:

 • Tilegnelse af nødvendige kompetencer til at opnå en sådan grad af selvstændighed, at selvforvaltning bliver mulig

 • Selvstændig tilværelse i bolig

 • Styrket selvværd og selvtillid og evnen til at indgå i givende sociale relationer

 • Påbegyndelse af uddannelse eller beskæftigelse

De fysiske rammer

SUF Nordsjællands fællessted er placeret på gågaden i Hillerød centrum. Vi holder til i en ældre, charmerende bygning med udsigt til Frederiksborg slot, Slotssøen og byens hyggelige torv. Der er gåafstand til Hillerød Station og gode indkøbsmuligheder. Skov og sportsfaciliteter findes også i nærområdet.

Vi har et stort opholdsrum, som de unge og voksne har mulighed for at benytte i hverdagene. Her er der mulighed for aktiviteter og snak med andre unge og socialkonsulenterne.

Hver mandag fra kl. 14.00-17.00 er der desuden fast åbent med mulighed for at tage imod en række tilbud, bl.a. massage, fysioterapi og lektiehjælp.

Hver onsdag fra kl. 15.00-20.00 arrangeres der fællesspisning med de unge og socialkonsulenterne.

Lejlighederne

Lejlighederne er indrettet med køkken med køle/fryseskab, komfur og belysning.

Der er badeværelse med bruser, toilet, spejl og belysning.

Lejlighederne ligger tæt på værestedet på Torvet i Hillerød.

Faglige kompetencer

Hos SUF Nordsjælland er der – som i det øvrige SUF - stort fokus på høje faglige kompetencer. Derfor får alle ansatte løbende efter- og videreuddannelse inden for det socialfaglige felt.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende

 

SUF Nordsjælland

Torvet 5, 2.sal
3400 Hillerød

Tlf.: 30 84 46 01
Mail: tg@suf.dk