Støtte i egen bolig efter §85

Anbringelse efter §§ 66 og 107

Målrettede og nytænkende løsninger giver resultater

SUF Sydsjælland tilbyder støtte i egen bolig efter §85 samt anbringelse efter §§ 66 og 107.

 

Målgruppen er unge og voksne fra 13 år og opefter som:

 • af forskellige grunde ikke kan bo sammen med andre

 • er involveret i bandeproblematikker

 • har en dysfunktionel eller svag familiebaggrund

 • er misbrugere, kriminelle, udadreagerende, har de forkerte venner eller en ødelagt skolegang

 • er uledsagede mindreårige flygtningebørn

Vi skaber nye løsninger. Vores tilbud retter sig mod at finde nye løsninger dér, hvor det ellers ser umuligt ud. Vi har udtalte kompetencer i at støtte unge i situationer, hvor de er allermest sårbare. Med udgangspunkts i den enkeltes aktuelle behov og situation tilbyder vi løsninger som:

 • Akutprojekter. I tilfælde hvor den unge hurtigt skal væk fra sit daglige miljø eller efterspørger akut hjælp.

 • Anbringelse i projektfamilier – udvalgt, oplært og superviseret af SUF Sydsjælland. En helt særlig SUF Sydsjælland-model.

 • Etablering i egen bolig med den nødvendige oplæring, rådgivning og vejledning.

 • Etablering i løst bofællesskab med rådgivning og vejledning til hele fællesskabet.

 • Egen basisbolig og skolegang på kost-, søfarts- eller fagskole med massiv støtte og vejledning fra socialkonsulent.

 • Hybridanbringelse. Et specialiseret tilbud, hvor vi indgår i et tæt samarbejde med den unge, dennes biologiske familie, en tilknyttet aflastningsfamilie og uddannelsessted eller arbejdsplads. Vi støtter den unge og superviserer indsatsen undervejs.

 • Motivationsture, hvor den unge kommer ud af sit vante miljø og får ro og mulighed for at finde en ny retning

Samarbejde med eksterne eksperter. SUF Sydsjælland arbejder tæt sammen med fagfolk inden for psykologi, psykiatri, kunstterapi og andre former for terapi.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende