Visitation og priser

Vi udarbejder altid individuelle tilbud afstemt efter den enkeltes behov.

Se vores tilbud her på  tilbudsportalen.

Opgangens priser afhænger dog af den enkelte sags karakter. Du bør derfor kontakte os, hvis du har behov for et skræddersyet tilbud eller vurdering af en konkret sag.