SUF Opgangen

 

Specialiseret bo-selv-tilbud efter §§ 66 og 107

Udvikling i Opgangen

SUF Opgangen er et specialiseret bo-selv-tilbud efter §§ 66 - 107 i Odense for unge mellem 17 og 35 år med psykosociale vanskeligheder.

Målgruppen omfatter unge med:

 • emotionel ustabil personlighedsstruktur, tilknytningsforstyrrelser, psykiske funktionsnedsættelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, skizofreni, ADHD, angst, depression og lignende

 •  behov for udredning og afklaring i deres liv

 • risiko for at havne i et misbrug

 • en eller flere indlæggelser på psykiatrisk hospital

 • behov for et bevilget efterværn med bo-støtte i egen lejlighed

 

I SUF Opgangen – der placerer sig mellem en døgninstitution og et bo-selv-tilbud – lærer den unge at tage ansvar for sit liv og håndtere sin hverdag. Det sker blandt andet gennem et forpligtende og udviklende samarbejde, hvor den unge indgår i Opgangens fælles opgaver og aktiviteter.

 

Hele tiden har vi øje for den enkelte unges styrker. Vi arbejder med selvindsigt, og vi opbygger selvværd, så den unge får tilegnet sig nye kompetencer til at mestre livet. I vores tilbud får den unge:

 • en fast kontaktperson, der er tilgængelig 24 timer i døgnet

 •  løbende kompetencegivende samtaler med kontaktpersonen

 • praktisk støtte tilpasset den enkeltes aktuelle situation

 • hjælp til dialog med fx sagsbehandler, job, uddannelse og relevante fagspecialister

 • regelmæssige skriftlige udredninger, der dokumenterer den unges udfordringer og udvikling

 • en faglig vurdering af den unges behov og aktuelle situation

 • fælles aktiviteter og oplevelser sammen med Opgangens øvrige beboere

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende