SUF SYD

Botilbud efter §§ 66 og 107

Støtte efter §§ 52, 85 og 110.

Hybridmodellen

Mesterlærefamilier

Tilbud til PTSD-ramte

 

 

Botilbud med individuel støtte og hverdagstræning

I en kombination af botilbud og træningsaktiviteter tilbyder SUF SYD problemløsning og kompetenceudvikling for unge og familier med betydelige personlige og sociale problemstillinger. Vores tilbud retter sig mod alle kommuner i det sydjyske område.

Vi leverer kombineret botilbud og træningsaktiviteter efter §§ 52, 66, 85 og 107.

Målgruppen er unge fra 14 år ved ambulant indsats og 16 år ved bo-selv støtte. De unge har typisk uhensigtsmæssige måder at vise omverdenen, at de er hårdt belastede af svigt, overgreb og mistolkninger fra voksenverdenen. Fælles for målgruppen er, at de har behov for bo-træning og generel støtte i hverdagen.

De unge kan være tynget af:

 • Svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder

 • Adfærdsvanskeligheder og kriminalitet

 • Psykiatriske problemstillinger

 • Betydelige problemstillinger i familien

 • Stof -og alkoholmisbrug eller dobbeltdiagnoser

 • Spiseforstyrrelser

 • Selvskadende adfærd, angst og depression

 • ADHD, Aspergers.

 

SUF SYD tilbyder:

 • Individuelle og fleksible socialpædagogiske løsninger

 • Målrettet personlig og social udvikling og træning

 • Deltagelse i strukturerede sociale fællesaktiviteter

 • Opbyggelse af relation til og samarbejde med familie, kæreste, venner, naboer, arbejde, uddannelse, offentlige instanser osv.

 • En fast og kontinuerlig socialkonsulent med døgnkontakt

 • Støtte til beskæftigelse, uddannelse eller afklaring

 • Træning og hjælp efter behov til praktiske forhold som bolig, indkøb, kost, hygiejne og økonomi

En vifte af tilbud. SUF SYD arbejder med en flerstrenget organisationsmodel, der indeholder en række tilbud, som hver især og sammen kan løse forskelligartede opgaver. Vi har dokumenteret erfaring med, at den faglige synergieffekt, som hentes gennem organisationens forskellige indsatsområder, skaber resultater for den unge – også på lang sigt.

En fleksibel samarbejdspartner. SUF SYD er en aktiv og fleksibel samarbejdspartner. I forhold til kommunernes bestræbelser på at finde de bedste løsninger til den rigtige pris, er det vores ønske, at indgå i et dynamisk samarbejde omkring målgrupper, som kan være vanskelige at finde hensigtsmæssige tilbud til.

Målet for vores indsats er at skabe holdbare løsninger for unge og familier med personlige og sociale problemstillinger og bringe de unge frem til en livssituation, hvor deres ressourcer både kan gøre gavn for dem selv og deres omgivelser.

Til unge og pårørende

Er du ung eller pårørende har du sikkert en masse spørgsmål til, hvordan det er at være i SUF, og hvordan du overhovedet får en plads hos os. Vi har samlet lidt information om, hvordan det foregår på tværs af vores afdelinger. Læs med her: https://suf.dk/målgrupper/til-unge-og-pårørende