SUF Veteran

Forsorgshjem efter Servicelovens §110

Efterforsorg efter §110

Midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107

Individuel bostøtte efter Servicelovens §85

 

 

Målrettet indsats til veteraner med behov for støtte

SUF Veteran er et tilbud til PTSD-ramte veteraner, som lever med så svære psykosociale problemstillinger, at de ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig og derfor har behov for botilbud samt tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

I filmen herunder viser forstander Jesper Maigaard (th) og veteranen Jimmi (tv) rundt på stedet og fortæller om SUF Veteran. Jimmi siger blandt andet: " SUF - det er sgu det bedste, der er sket for mig!" [5:59 min]

Godkendt forsorgshjem for veteraner

Ved Nr. Broby på Fyn, på en otte hektar stor naturgrund, har vi etableret et af Danmarks første forsorgshjem for veteraner, som er godkendt af Det Sociale Tilsyn.

Forsorgshjemmet består af 10 selvstændige boliger. Ønsker en veteran at blive en del af SUF Veteran, er han eller hun velkommen til selv at henvende sig eller blive henvist via offentlige myndigheder.

SUF Veteran drives af faguddannet personale. Vi arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang til den enkelte veteran og i tæt samarbejde med kommune, jobcenter, psykiatri, Forsvaret og andre relevante aktører.

Målet for et ophold på SUF Veteran er, at veteranen får opøvet kompetencer til igen at mestre så mange livsfærdigheder som muligt.

Du kan læse mere om tilbuddet på SUF Veterans hjemmeside

Tre forskellige tilbud

Vi tilbyder individuel bostøtte efter §85. Derudover har vi to former for botilbud til veteraner:

 1. Midlertidigt botilbud efter §110

 2. Længerevarende botilbud efter §107

Læs mere om vores forskellige tilbud under filmen her, hvor du får en rundvisning i vores boliger og kan se de smukke, fredfyldte omgivelser [1:43 min].

Botilbud efter §110

SUF Veteran tilbyder midlertidigt ophold efter §110 til veteraner som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

§110-tilbuddet indeholder:

 • Et helhedsorienteret forløb til veteraner, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte, udredning og behandling

 • En fast tilknyttet socialkonsulent, som er tilgængelig efter behov 24 timer i døgnet

 • Vejledning og hjælp til at håndtere almindelig daglig livsførelse

 • Afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse

 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Desuden er der mulighed for efterforsorg efter Servicelovens §110 i op til et år efter endt ophold.

Tilbud efter §107

For de veteraner, som ikke umiddelbart ser sig i stand til at vende tilbage til en selvstændig tilværelse efter ophold på forsorgshjemmet i relation til §110, er der mulighed for – i samarbejde med hjemkommunen – at forlænge opholdet på en af vores §107-pladser, der indeholder mere omfattende hjælp og/eller særlig behandlingsmæssig støtte.

Målet for opholdet udarbejdes i samarbejde med den enkelte veteran og hjemkommunen.

Individuel støtte efter §85

SUF Veteran tilbyder individuelt tilpasset bostøtte efter §85, der understøtter den indsats, som hjemkommunen i forvejen yder til sine veteraner. §85-tilbuddet indeholder:

 • Individuelt tilpasset støtte – fra få timer ugentligt til samvær med en støtteperson dagligt samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt

 • En fast tilknyttet socialkonsulent som støtteperson og eventuelt co-terapeut

 • En helhedsorienteret indsats med mulighed for understøttelse af behandling, herunder fx psykolog- og misbrugsbehandling

 • Vejledning og hjælp til at håndtere almindelige daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden

 • Støtte til fysisk og mental sundhed

 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Vi udarbejder det enkelte tilbud i samarbejde med kommunen og veteranen.

§85-tilbuddet kræver ikke nødvendigvis forudgående ophold hos SUF Veteran, men kan rekvireres af hjemkommunen.

Læs mere på Tilbudsportalen

SUF Veteran

Mosevej 2
5672 Nr. Broby

Jesper Maigaard
Forstander

Mobil: 30844702/30844747
Mail: jm@suf.dk

Sikker mail

Helle Iversen
Faglig koordinator

Mobil: 30844709/30844747
Mail: hi@suf.dk

Besøg SUF Veterans hjemmeside