SUF Veteran

Forsorgshjem efter Servicelovens §110

Efterforsorg efter §110

Midlertidigt botilbud efter Servicelovens §107

Individuel bostøtte efter Servicelovens §85

 

 

Målrettet indsats til veteraner med behov for støtte

SUF Veteran er et tilbud til PTSD-ramte krigsveteraner, som pga. deres PTSD lever med så svære psykosociale problemstillinger, at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og derfor har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Danmarks første godkendte forsorgshjem for veteraner

Ved Nr. Broby på Fyn – på en otte hektar stor naturgrund – har SUF Veteran etableret Danmarks første forsorgshjem for veteraner, som er godkendt af Det Sociale Tilsyn.

Forsorgshjemmet har otte selvstændige boliger samt to akutpladser. Optagelse kan ske ved egen henvendelse, eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

SUF Veteran drives af faguddannet personale, som arbejder ud fra en relationspædagogisk tilgang til den enkelte veteran og i tæt samarbejde med kommune, jobcenter og psykiatri samt andre relevante aktører.

 

Læs mere om tilbuddet på SUF Veterans selvstændige hjemmeside www.sufveteran.dk, som henvender sig direkte til veteraner og pårørende.

 

Boliger efter §107

For de veteraner, som ikke umiddelbart vurderes i stand til at vende tilbage til en selvstændig tilværelse efter ophold på forsorgshjemmet i relation til §110, er der mulighed for et midlertidigt ophold på en af vores §107-pladser, der indeholder mere omfattende hjælp og/eller særlig behandlingsmæssig støtte.

Målet for et ophold på SUF Veteran er, at veteranen får opøvet kompetencer til igen at mestre så mange af sine livsfærdigheder som muligt.

Tilbuddet indeholder

 • Et helhedsorienteret forløb til veteraner, som har brug for fysisk, psykisk og social støtte, udredning og behandling
 • En fast tilknyttet socialkonsulent, som er tilgængelig efter behov 24 timer i døgnet
 • Vejledning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen så som økonomi, arbejde og sociale relationer
 • Afklaring af muligheder for uddannelse og beskæftigelse
 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Tilbuddet udarbejdes i samarbejde med den enkelte veteran og dennes hjemkommune.

 

Individuel støtte efter §85

Med individuelt tilpasset støtte efter §85 understøtter SUF Veteran den indsats, som kommunen i forvejen yder til sine krigsveteraner.

Målet er, at den enkelte PTSD-ramte vender tilbage til et så rehabiliteret liv som muligt.

Tilbuddet indeholder

 • Individuelt tilpasset støtte – fra få timer ugentligt til samvær med en støtteperson dagligt samt mulighed for telefonisk kontakt og akut hjælp døgnet rundt
 • En fast tilknyttet socialkonsulent som støtteperson og eventuelt co-terapeut
 • En helhedsorienteret indsats med mulighed for psykologbehandling og tilknytning af psykiater
 • Vejledning og hjælp til at håndtere praktiske gøremål i hverdagen så som økonomi, arbejde og sociale relationer
 • Støtte til fysisk og mental sundhed
 • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering

Det enkelte tilbud udarbejdes i samarbejde med kommunen og den PTSD-ramte.

 

 

SUF Veteran

Jesper Maigaard
Mobil: 30844702/30844747
Mail: jm@suf.dk

Helle Iversen
Mobil: 30844709/30844747
Mail: hi@suf.dk

Adresse
Mosevej 2
5672 Nr. Broby