SUF Nyheder

Alle vinder på efteruddannelse

maj 25, 2023

I SUF er løbende efteruddannelse et omdrejningspunkt. Det skaber højest mulig kvalitet i opgaveløsningen og bidrager til trivsel blandt medarbejderne

BOAS Valby

”Efteruddannelse bidrager til min trivsel ved, at jeg bliver dygtigere til at varetage kompleksiteten i kerneopgaven.”  

”Det gav mig specifik faglig viden om autisme og følgetilstande.”  

”Den unge og den unges kommune oplever forøget kvalitet.” 

Blot nogle af de ord, som Signe Vogel, afdelingsleder i BOAS Valby – et botilbud til unge mellem 18 og 35 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser – samlede ind, da hun for nylig bad sine kolleger reflektere over betydningen af den løbende efteruddannelse, som er et fast omdrejningspunkt i SUF. 

– Efteruddannelse er gennem alle årene blevet vægtet højt i SUF, fordi den er med til at sikre den højst muligt kvalitet i vores indsatser, siger Signe Vogel og tilføjer: 

– Ét er sikkert: Alle vinder på efteruddannelse!   

Følge med udviklingen 

Det er hvert fald det indtryk, som hun i dag står tilbage med, efter at have indsamlet perspektiver til efteruddannelse fra sine 16 kolleger.   

– Noget af det, som jeg noterer mig, er, at efteruddannelsen giver mine kolleger – og mig selv inklusive – en grundlæggende tilfredsstillelse ved at få udvidet vores faglighed. En faglighed, som bygger ovenpå den relevante uddannelsesmæssige baggrund, som er en forudsætning for at blive ansat i SUF, og som gør, at vi kan følge med udviklingen i sagerne, siger Signe Vogel.   

Fælles værktøjskasse 

Afdelingslederen betoner i den sammenhæng, at der i de senere år er sket en markant øget kompleksitet i mange af de indskrivninger, som finder sted i SUF.  

– Udviklingen kalder på efteruddannelse og specialiserede kompetencer, siger Signe Vogel og fremhæver, hvad én af hendes kolleger sagde om netop dette emne:  

”Det har gjort, at jeg har følt mig mere sikker og handlekraftig på min vejledning.” 

Signe Vogel uddyber: 

– Vi skal ikke underkende, at efteruddannelse også spiller ind på den enkelte medarbejders trivsel. Det skaber en tryghed i opgaveløsningen, at man har flere faglige metoder at gribe ud efter, og for den samlede personalegruppe betyder det, at vi får en skabt en fælles værktøjskasse, som vi alle kan henvise til.  

Blandt de efteruddannelsestilbud, som medarbejdere i BOAS Valby og SUF har haft adgang til gennem de seneste år, er blandt andre Vita 1 fra Psykologisk Ressource Center, diplomuddannelsen i ledelse og familie samt parterapisterapeutuddannelsen. 

{

Efteruddannelse er gennem alle årene blevet vægtet højt i SUF, fordi den er med til at sikre den højst muligt kvalitet i vores indsatser

Signe Vogel,
Afdelingsleder

Mere SUF nyt

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

Folketingsvalget lever endnu i Nordsjælland

SUF NORDSJÆLLAND: Det nylige folketingsvalg har vakt interesse for politik blandt flere unge og voksne i bo-selv-tilbuddet i Hillerød. Samtidig venter de spændt på, at en fremtrædende politiker inden længe kommer på besøg.

Efterværn er vores spidskompetence

Efterværn er vores spidskompetence

Gennem snart 25 år har SUF Midt/Vest hjulpet sårbare unge det sidste stykke vej ind i voksenlivet og indfriet drømmen om uddannelse, beskæftigelse og et liv i egen bolig

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

SUF åbner forsorgshjem nummer to på Fyn

Lige siden SUF Veteran åbnede i 2016, har der været efterspørgsel på endnu et tilbud. Den 14. november 2022 er der åbnet en ny afdeling i Jordløse på Vestfyn, og de første veteraner er flyttet ind.

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

15 år med hybridmodellen kan ikke tage fejl

Gennem snart to årtier har kombinationen af egen bolig med en hverdag tæt på en mesterlærefamilie skabt udvikling for udsatte unge. Hybridmodellen, som tilbuddet bliver kaldt, så dagens lys i SUF SYD, som lige nu søger nye mesterlærefamilier

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Spiseforstyrrelsens og selvskadens mange ansigter

Øget mistrivsel blandt børn og unge giver sig udslag i forskellige former for spiseforstyrrelser og selvskade. Foreningen spiseforstyrrelser & selvskade gæstede personaledag i SUF med den nyeste viden

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Udvikling er noget, vi skaber med de unge

Evnen til at skabe socialfaglig innovation er en hjørnesten i vores arbejde – og her spiller, dem, som er indskrevet hos os, en helt central rolle, siger Margrethe Langer, regionsdirektør i SUF, der den 28. september holder oplæg ved Selveje Danmarks årsmøde

Akademikeren tog en anden vej

Akademikeren tog en anden vej

Med en baggrund i filosofi og historie skulle man tro, at Jonas Thiesen var havnet på den ’forkerte’ hylde som socialkonsulent i BOAS Gruppen. Men sådan ser han ikke selv på det